WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 11

Na wschód i po części na północny wschód od Wzgórza Zamkowego rozciąga się stosunkowo niewielka, lecz bardzo interesująca część miasta. Jej ulice wytyczono w wieku XVIII, gdy ogólne bezpieczeństwo pozwalało na osiedlanie się poza murami obronnymi, a koncentracja handlu i rzemiosła w stolicy przyciągała coraz większą liczbę mieszkańców. Stąd też napotykamy w tej dzielnicy liczne domy zbudowane w stylu barokowym lub rokoko. Niektóre z nich, to istne cacka architektury owej epoki, tym bardziej że kręte, spadziste uliczki z bliską perspektywą Wzgórza Zamkowego stanowią dla nich piękne tło.

Wiele uliczek jest tak silnie nachylonych, że nie nadają się do ruchu kołowego. Wybudowano tu przed półtora wiekiem kamienne schody. Szczególnie malownicza jest np. ulica Pala (Pala-utca) całkowicie zabudowana niskimi domkami o wysokich dachach z ciemnoczerwonej dachówki. Na rogu tej uliczki i ul. Głównej (Fo-utca) stoi jednopiętrowy dom z półokrągłym wykuszem, ulubiony obiekt licznych amatorów fotografii.

Zasadniczym elementem urbanistycznym tej dzielnicy są dwie arterie - bulwar Bema nad samym brzegiem Dunaju i równoległa do niego ul. Główna (Fo-utca). Obydwie arterie zaczynają się u wylotu mostu łańcuchowego (Lanchid) i kończą u wylotu mostu Małgorzaty (Margithid). Niezależnie od czysto widokowej atrakcyjności i od walorów zabytkowych, dzielnica ta znana jest z ciekawych lokali rozrywkowych. Są to np. Szep Ilonka (Piękna Helenka) przy ul. Fo nr 20, oraz letni dancing Parizs-kert (Ogródek Paryski). Można się tu bawić do późnej nocy przy szklance wina, w pogodnej i zarazem spokojnej atmosferze.


Przy pl. Batthany podziwiamy kościół św. Anny, jest to bodaj najpiękniejszy zabytek baroku w Budapeszcie. Zbudowany został w roku 1740 według projektu nieznanego architekta włoskiego, natomiast wyposażenie wnętrza czyste pod względem stylistycznym, jest dziełem kilku artystów węgierskich. Szczególnie interesujące są freski dawnych mistrzów.

Ciąg ulicy Głównej zamyka plac Józefa Bema, na którym stoi pomnik tego bohatera powstania 1830 roku i zarazem generała walk powstańczych na Węgrzech w latach 1848-49. Pamięć generała Bema jest bardzo żywa na Węgrzech, dowodem tego są nie tylko liczne pomniki, tablice pamiątkowe i nazwy ulic w różnych punktach kraju, lecz i utwory literackie, zwłaszcza poematy. Najbardziej znane są chyba strofy Sandora Petofiego, tak popularne wśród młodzieży szkolnej, jak u nas wiersze Mickiewicza. Wędrówkę po tej dzielnicy zakończymy spacerem wzdłuż Dunaju, kierując się bulwarem Bema na południe. Przez cały czas obserwujemy lustro Dunaju i widok na drugi brzeg. Po rzece bez przerwy płyną tramwaje wodne, staroświeckie parowce spacerowe, holowniki z pociągami barek lub statki międzynarodowej żeglugi pasażerskiej.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 2
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 4
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 6
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 9
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 14
- Budapeszt cz. 15
- Budapeszt cz. 16
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 24
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29