WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 14

Nazwa Aquincum nawiązuje do tradycji osadniczych sprzed podboju Panonii przez Rzymian. Zanim bowiem w pierwszych latach nowej ery legioniści rzymscy wybudowali tutaj obóz warowny, na terenie Aquincum znajdowało się już osiedle ilirsko-celtyckie, nazywane Akink. Nazwa ta może być przetłumaczona jako "Bogate wody" lub "Bogactwo wód". Swe powstanie osada zawdzięcza obfitości źródeł, głównie mineralnych.

Zachowała się z czasów rzymskich tablica, upamiętniająca budowę pierwszego kamiennego muru obronnego w roku 19 n.e., wzniesionego na miejscu wału ziemnego, otaczającego obozowisko I kohorty jazdy hiszpańskiej. Była to pierwsza trwała inwestycja, niebawem nastąpiły dalsze. Miasto, jakkolwiek graniczne, miało duże znaczenie handlowe. Liczyło ok. 50 tys. mieszkańców, co w owej epoce było liczbą ogromną. Stacjonował tu spory garnizon rzymski. Za panowania cesarza Hadriana otrzymało Aquincum prawa municypium. Wkrótce wzniesiono dwa imponujące amfiteatry. W połowie II stulecia zbudowano amfiteatr wojskowy na 16 tys. miejsc, jego ruiny znajdują się u zbiegu ulic Nagyszombat i Becsi. Był to w owych czasach jeden z największych teatrów wojskowych w całym imperium rzymskim. Po usunięciu warstw gruzu i ziemi okazało się, że stan zabytku jest tak dobry, że umożliwia organizowanie widowisk teatralnych. W podziemiach zachowały się w nienaruszonym stanie komory, w których niegdyś trzymano dzikie zwierzęta przeznaczone na igrzyska.


W pobliżu muzeum podziwiamy ruiny amfiteatru cywilnego, mniejszego, bo liczącego tylko 6 tys. miejsc siedzących. Samo miasto liczyło w IV w. około 50 tys. mieszkańców, posiadało sieć ulic o twardej nawierzchni, urządzenia centralnego ogrzewania, zasilane wodą z gorących źródeł, oraz mnóstwo budowli o charakterze sakralnym i komunalnym. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują liczne termy.

Tuż obok ruin przebiega dzisiaj szosa Budapeszt-Esztergom. Jest ona poprowadzona niemal dokładnie tym samym szlakiem, który wytyczyli Rzymianie jako jedną z głównych dróg wojskowych z Aquincum do ówczesnej Vindobony, czyli Wiednia i dalej nad Ren. Obok szosy podziwiać możemy filary rzymskiego akweduktu, a na dawnym rzymskim cmentarzu pozostałości kaplicy Cella Trichora, zbudowanej w IV wieku. Jest to jeden z najstarszych zabytków architektury chrześcijańskiej na terenie Węgier.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 2
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 4
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 6
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 9
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 11
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 15
- Budapeszt cz. 16
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 24
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29