WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 15

Zabytki z czasów rzymskich odsłonięto zresztą i w innych częściach dzisiejszego Budapesztu. Cesarz Commodus rozkazał np. wybudować wzdłuż Dunaju linię wież obronno-obserwacyjnych w okresie wzmożonego naporu Sarmatów na granice imperium. Stały one na obu brzegach rzeki. Za czasów Dioklecjana powstał ufortyfikowany przyczółek po lewej stronie Dunaju, zwany Transaquincum, lub Contra-aquincum. Nazwy te spotykamy w dziełach wielu autorów starożytnego Rzymu, podobnie jak i opisy samego Aquincum. Resztki fortyfikacji lewobrzeżnych można zwiedzać w podziemnym muzeum, znajdującym się na peszteńskim przyczółku mostu Elżbiety. O roli Aquincum w imperium świadczyć może fakt, że Valentinian II właśnie tutaj, w roku 375 został obwołany cesarzem.

Wkrótce jednak potem miasto zostało (w roku 409) oddane bez walki Hunom wraz z północną częścią Pannonii. Pałac wodza Hunów Attyli stał prawdopodobnie na terenie amfiteatru wojskowego. Po upadku państwa Hunów jeszcze przez jakiś czas urzędował w Aquincum rzymski namiestnik, ale w roku 570 miasto stało się łupem Awarów. Później przyszły wojska Karola Wielkiego, następnie kolejne fale wędrujących ludów i wreszcie w roku 896 osiedlili się tutaj Madziarowie pod wodzą Arpada.


Mimo kolejnych zmian osadniczych miasto zachowało nieprzerwaną ciągłość istnienia aż do czasów ostatnich. Nowi mieszkańcy wznosili swe domostwa na gruzach poprzednich budowli, lub wśród zachowanych jeszcze murów. W ostatnich dziesięcioleciach trzeba było np. burzyć XVIII i XIX-wieczne domy, by dotrzeć do rzymskich fundamentów. Dzielnica współczesna, rozbudowana na terenie dawnego miasta rzymskiego - to Obuda, w średniowieczu miasto samodzielne, niezależne od władz municypalnych Pesztu i Budy.

Dziś Obuda jest tylko przedmieściem, spokojnym i cichym, niektóre uliczki tej dzielnicy zachowały sporo barokowego wdzięku. Na uwagę zasługuje oryginalny, świetnie zakonserwowany budynek XVII-wiecznej przędzalni jedwabiu. Budynek ten ma kształt owalny i posiada wewnątrz wąskie podwórze. Ostatnio jednak szybko zmienia się tradycyjne oblicze Obudy. Tu i ówdzie wśród niskich domków świecą jasne mury nowych bloków mieszkalnych, pracują nowe zakłady przemysłowe. Na terenie wyspy Obudai Sziget znajduje się wielka stocznia rzeczna. Jest to jeden z najstarszych zakładów przemysłowych stolicy, założono ją bowiem w 1836 roku. Z pochylni tej stoczni spływa na fale Dunaju większość statków i barek dla pasażerskiej i towarowej żeglugi rzecznej kraju. Ostatnio konstruuje się tu również duże statki, zdolne podejmować rejsy morskie. Czynne są takie zakłady remontowe taboru pływającego.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 2
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 4
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 6
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 9
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 11
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 14
- Budapeszt cz. 16
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 24
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29