WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 16

Mimo inwestycji i szybkiej rozbudowy, Obuda jest jednak w dalszym ciągu przedmieściem, peryferią miasta. Główny nurt życia metropolii tętni na lewym brzegu Dunaju — w Peszcie. Zanim jednak zagłębimy się w ruchliwe, gwarne ulice centrum handlowego, zapoznajmy się z północnymi przedmieściami lewego brzegu. Są to dzielnice Ujpest, Rakospalota i Angyalfold. Ujpest stanowi obok wyspy Czepel najważniejszy okręg przemysłowy stolicy. Zakłady należące do różnych gałęzi przemysłu skupione są głównie wzdłuż drogi wylotowej prowadzącej w kierunku północnym, do Vac. Zresztą cała ta szosa ma zabudowę ciągłą i w rzeczywistości należy do organizmu miejskiego stolicy, jakkolwiek znajduje się poza granicami administracyjnymi. Oprócz terenów przemysłowych są także w tych dzielnicach osiedla mieszkaniowe, niektóre z nich wybudowano już w okresie dwudziestolecia. Granicę właściwego centrum stanowi wielki łuk, zatoczony przez ulice, rozpoczynające się przy moście Arpada i kończące znowu przy Dunaju, w pobliżu mostu Osszekoto. Rzut oka na plan miasta nasunie nam ciekawe spostrzeżenie: oto w pobliżu najbardziej skoncentrowanej zabudowy i największego zagęszczenia funkcji miejskich ciągnie się pas terenów zielonych, parków, wielkich skwerów, stadionów sportowych. Jest to układ z punktu widzenia urbanistyki bardzo racjonalny i nowoczesny, mimo, że jego założenia powstały jeszcze w XIX wieku. Oczywiście w ostatnich dziesięcioleciach myśl dawnych urbanistów rozwinięto i ostatecznie wprowadzono w życie.

Każda z większych ulic właściwego śródmieścia, każdy z ważniejszych placów, nieraz nawet poszczególny kwartał domów - pełnią w życiu wielkiego organizmu miejskiego jakąś określoną funkcję, która nadaje im specyficzny charakter. Głównymi Osiami naszych wędrówek, a zarazem punktami orientacyjnymi, będą - ul. Kossutha i jej otoczenie, bulwar Muzeum Korut, plac Kalwina, ul. Rakoczego, uI. Nepkoztarsasag oraz dwa wielkie bulwary należące do zewnętrznego kręgu.


Ulica Kossutha jest dość krótka, lecz szeroka i przecina południową część V dzielnicy. Niegdyś znajdowała się ona w obrębie murów miejskich starego Pesztu. Obecnie ul. Kossutha pyszni się wielkimi sklepami i zakładami gastronomicznymi, lecz kilka budowli w najbliższym otoczeniu przypomina dawne dzieje. Są to np. barokowy kościół Franciszkanów, zbudowany na miejscu tureckiego meczetu, dalej - klasycystyczny ratusz przy Varoshaz, oraz ratusz barokowy przy tej samej ulicy.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 2
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 4
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 6
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 9
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 11
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 14
- Budapeszt cz. 15
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 24
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29