WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 2

Można Budapeszt określić datami historii, liczbą mieszkańców, kilometrami kwadratowymi powierzchni, długimi wykazami muzeów, teatrów, pomników, budowli monumentalnych, sklepów, fabryk, szkół. Można pokusić się o scharakteryzowanie miejscowych obyczajów, osobliwości, zrelacjonować wędrówkę po poszczególnych dzielnicach, wreszcie opisać drobiazgowo najpiękniejsze fragmenty i zakątki miasta. Ale tego, co jest duszą tego miasta - opisać się nie da.

Zadaniu przekazania sumy wrażeń, jakie daje Budapeszt, mógłby sprostać tylko ktoś, kto w jednej osobie łączyłby talenty malarza, poety i kompozytora. Ale - na nasze szczęście - owe ulotne i tajemnicze zjawisko, jakim jest charakter stolicy Węgier, narzuca się i udziela z przemożną siłą każdemu, kto jest wrażliwy na piękno i zwiedza to miasto z życzliwością i sympatią w sercu. Treść tego artykułu zawierać więc będzie wiadomości i wskazówki, które ułatwić mogą bliższe poznanie. Ale nic nie zastąpi osobistego kontaktu. Budapeszt bowiem trzeba przeżyć. Zanim rozpoczniemy wspólną wędrówkę po mieście, warto zapoznać się z jego osobliwą historią. Osobliwość polega głównie na tym, że choć historia ta sięga czasów starożytnych, sama nazwa - Budapeszt - określająca wielki organizm miejski, formalnie i oficjalnie przyjęta została dopiero w 1873 r. Wówczas to akt prawny połączył w jedną całość trzy, dotychczas odrębne miasta: Peszt na lewym brzegu Dunaju, oraz Budę i Obudę (Starą Budę) na prawym brzegu rzeki.


Pozornie liczy więc Budapeszt niecałe sto lat historii. Ale w rzeczywistości dzieje miasta rozpoczęły się w czasach rzymskich. W momencie, gdy Rzymianie dokonali podboju Panonii, na prawym, wysokim brzegu Dunaju znajdowały się rozproszone osiedla. Badania archeologiczne wykazały, że ludzie budowali tu osady i w dawniejszych epokach, ale pierwsze miasto w ścisłym znaczeniu tego słowa założyli właśnie Rzymianie. Było to Aquincum, rozciągające się w północno-zachodniej części dzisiejszego Budapesztu, na terenie obecnej dzielnicy Obuda.

Po rozpadzie imperium rzymskiego, w okresie wędrówki ludów, miasto legło w gruzach i wyludniło się. Mimo wszystko trwało jednak aż do momentu przybycia Madziarów. W państwie węgierskim początkowo nie odgrywało wielkiej roli. Dopiero po najeździe tatarskim, który miasto spustoszył, wybudowano na wzgórzu Varhegy (Góra Zamkowa) regularne osiedle otoczone murem obronnym. Weszło ono do historii pod nazwą Buda i od roku 1241 stało się stolicą państwa.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 4
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 6
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 9
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 11
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 14
- Budapeszt cz. 15
- Budapeszt cz. 16
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 24
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29