WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 24

Nie trzeba także ruszać się poza granice miasta, by przeprowadzić kurację balneologiczną. Budapeszt bowiem jest jednym z największych na Węgrzech terenów występowania wód mineralnych, przeważnie ciepłych i gorących, o silnych własnościach leczniczych. W sumie biją tu 123 gorące zdroje, dostarczające łącznie 70 mln litrów wody dziennie. Niektóre z tych źródeł należą do najbogatszych w Europie w czynniki mineralne o różnorodnym składzie.

Własności lecznicze tych wód wykorzystywano już w starożytności, leczono się w średniowieczu i w czasach tureckich, zaś w XIX i XX wieku, po naukowym zbadaniu skuteczności źródeł, wybudowano wielkie zakłady kąpielowe. Pod nadzorem lekarzy przeprowadza się tutaj kuracje różnych schorzeń - reumatycznych i artretycznych, kobiecych, nerwowych, przewodu pokarmowego i wielu, wielu innych. Każdy zakład posiada swoją specyfikę, leczy się nie tylko kąpielami, ale i piciem różnych wód, inhalacjami, co w połączeniu z klasycznymi środkami medycznymi daje wspaniałe rezultaty np. przy schorzeniach chronicznych, lub powikłaniach po przebyciu ostrych chorób.


W dzielnicy XI znajduje się wielki szpital i zakład kąpielowy Sosfurdo, obejmujący 10 ha powierzchni. Wody tutejsze są bogate w sole. Inny wielki zakład wznosi się nad Dunajem, u stóp góry Gellerta, niedaleko zaś odwiedzić możemy Rudasfurdo. Zakład ten założono w czasach tureckich. Niektóre elementy budynków mają więc wartość zabytkową, np. jeden z basenów, nakryty orientalną kopułą wspierającą się na kolumnach charakterystycznych dla tureckiej architektury XVI w. Założycielem tego kąpieliska był mieszkaniec Budapesztu, nazwiskiem Szakali. Ówczesny sułtan nadał mu w nagrodę tytuł paszy.

Czasy tureckie pamiętają także kąpieliska Rac-furdo i Kiraly-furdo. Zachowały się w nich zabytkowe kopuły, nakrywające baseny z ciepłą wodą mineralną. W ostatnich latach przeprowadzono troskliwą rekonstrukcję i konserwację tych zabytków. Wielki zakład kąpielowy Lukacs-furdo założony został w XII wieku przez joannitów. Oczywiście tylko drobne fragmenty murów przypominają te czasy, jest to bowiem obecnie jeden z największych zakładów tego typu w stolicy. Leczy się tu ciężkie przypadki reumatyzmu deformującego.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 2
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 4
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 6
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 9
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 11
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 14
- Budapeszt cz. 15
- Budapeszt cz. 16
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29