WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 4

W czasie walk rewolucyjnych w latach 1848-49 ucierpiała szczególnie Buda. Wojska habsburskie broniły się w zamku, ogień artyleryjski prowadzony z warowni zdruzgotał wiele domów w starej dzielnicy. Wkrótce jednak naprawiono szkody i zapełniono luki w szeregach domów. Znacznie większe zniszczenia odniósł Budapeszt podczas II wojny światowej. Cofające się wojska niemieckie wysadziły w powietrze wszystkie mosty na Dunaju i następnie rozbudowały fortyfikacje na prawym brzegu rzeki. Okrążeni hitlerowcy bronili się rozpaczliwie na wzgórzach Budy. Wojska radzieckie nie użyły podczas tych walk ciężkiej artylerii, starając się - nawet kosztem własnych strat - oszczędzić miastu zniszczenia. Mimo to pastwą płomieni i niemieckich ładunków wybuchowych, padło wówczas prawie 33 tysiące domów mieszkalnych, 80 tys. rodzin znalazło się bez dachu nad głową, w gruzach legły liczne budynki o wartości zabytkowej i historycznej. Brakło wody, elektryczności, nie było co jeść, przepadł tabor komunikacji miejskiej. Zwiedzając dziś to przepiękne miasto, pamiętajmy o wielkiej pracy, jaką trzeba było wykonać zanim powróciło ono do normalnego życia.

Dziś stolica Węgier zajmuje przestrzeń 525 km2, podzieloną na 22 okręgi administracyjne. Z tej liczby 15 okręgów przypada na Peszt, 6 na Budę i Obudę, 1 zaś — to wyspa Czepel w południowej części miasta. Budapeszt liczy obecnie ponad 1,9 mln mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 3550 osób na kilometr kwadratowy.


Główną oś urbanistyczną Budapesztu stanowi bez wątpienia Dunaj, ujęty w kamienne mury, ponad którymi biegną szerokie, zadrzewione bulwary. Właściwe zaś centrum, samo serce miasta wyznaczają na lewym brzegu koronkowa sylweta Parlamentu, na prawym zaś wyniosłe wzgórze Varhegy z historyczną zabudową. Stąd właśnie rozchodzą się promieniście główne ulice, dość proste po stronie peszteńskiej, bardziej zawiłe - ze względu na układ terenu - po stronie Budy. Układ przecznic w śródmieściu jest bardzo oryginalny. Są to przeważnie ulice okrężne (korut) posiadające swe odpowiedniki na obu brzegach rzeki.

Punktem, gdzie zbiegają się mniej lub bardziej regularne półkola tych ulic są mosty na Dunaju. W układzie komunikacyjnym śródmieścia znajdują się (poczynając od północy) mosty Małgorzaty (Margit-hid), Szechenyi (łańcuchowy), odbudowany w roku 1964 wielki most Elżbiety (Erzsebet-hid), oraz Most Wolności (Szabadsag-hid) na wprost wzgórza Gellerta.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 2
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 6
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 9
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 11
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 14
- Budapeszt cz. 15
- Budapeszt cz. 16
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 24
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29