WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 6

Budynek, zgodnie ze swym przeznaczeniem, jest siedzibą parlamentu węgierskiego, oraz Rady Prezydialnej i Rady Ministrów. Mieści także bogato zaopatrzoną bibliotekę parlamentarną, dostępną zresztą nie tylko dla posłów i urzędników, lecz dla wszystkich, którzy interesują się literaturą historyczną, polityczną, prawniczą i socjologiczną.

Elewacja budynku zwrócona ku rzece nie jest bynajmniej - jak się zazwyczaj mniema - stroną frontową, lecz tylną. Główne wejście, ozdobione pięknymi lwami odlanymi z brązu, znajduje się od strony Pesztu. Widzimy tam, na pięknie zadrzewionym placu Kossutha dwa pomniki: z kamiennych cokołów patrzą na siebie dwaj narodowi bohaterowie: Ferenc Rakoczi II i Lajos Kossuth. Drugi z tych pomników ma interesującą historię. Pierwotnie w roku 1927 wzniesiono pomnik, przedstawiający Kossutha w momencie, gdy żegnał się z przyjaciółmi uchodząc z kraju po klęsce rewolucji. Poszczególne postacie wchodzące w skład kompozycji rzeźbiarskiej wyrażały żal i rozpacz. Ale po drugiej wojnie światowej społeczeństwo domagało się zmiany tego pomnika. Chodziło o to, by symbolizował on Kossutha walczącego, nie zaś pokonanego. I rzeczywiście - obecnie podziwiamy postać węgierskiego patrioty, przemawiającego z cokołu do ludu. Jest to symbol idei Kossutha, która wreszcie zwyciężyła, mimo personalnej klęski swego twórcy.


W dzielnicy biurowej, rozciągającej się równolegle do Dunaju w pobliżu Parlamentu, znajdują się gmachy większości ministerstw, siedziba Akademii Nauk, oraz wielu innych instytucji centralnych o charakterze administracyjnym, naukowym, technicznym i handlowym. Wyjątkiem jest Galeria Narodowa, mieszcząca się w dawnym gmachu Sądu Najwyższego przy pl. Kossutha, naprzeciw Parlamentu. Galeria posiada ekspozycję współczesnej sztuki węgierskiej, włączając w to koniec XIX wieku.

Budapeszteńska city żyje typowym rytmem wielkomiejskiej dzielnicy biur i urzędów. Jej ulice stają się ludne i gwarne tylko dwa razy dziennie - rano i po południu, zresztą są ciche i spokojne, niemal puste. Większość budynków powstała w okresie szybkiej rozbudowy krajowej administracji, w drugiej połowie XIX w. Stąd też w tej właśnie dzielnicy najliczniej reprezentowana jest architektura secesyjna, w pięknej i harmonijnej, węgierskiej odmianie tego stylu. Za najbardziej klasyczny przykład uchodzi gmach Banku Narodowego (tu większość turystów wymienia pieniądze) przy pl. Wolności (Szabadsag-ter). Fasada budynku ozdobiona jest elementami z barwnej ceramiki, pochodzącymi ze słynnej fabryki Zsolnay w Peczu. Dekoracja tego rodzaju uchodziła w końcu XIX w. za ryzykowny i zbyt nowoczesny eksperyment artystyczny. Godny uwagi jest fakt, że węgierska odmiana secesji wprowadziła do architektury pewne rysy rodzimej sztuki ludowej, co jest wyjątkiem w skali europejskiej.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 2
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 4
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 9
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 11
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 14
- Budapeszt cz. 15
- Budapeszt cz. 16
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 24
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29