WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Budapeszt cz. 9

Obok Bastionu Rybackiego stoi pomnik (wystawiony w roku 1906) króla Stefana I. Tuż za nim wznoszą się potężne mury jednego z najstarszych i najcenniejszych zabytków Budapesztu, kościoła Macieja (Matyas-templom). Historia tej budowli jest bardzo urozmaicona, podobnie jak i jej wygląd. Siedem wieków złożyło się na ostateczny kształt świątyni, każda epoka dodała lub zmieniła pewne elementy.

Budowę rozpoczął w połowie XIII w. król Bela IV. Pierwotnie gotycki kształt zmienił się jednak poważnie po przebudowie, dokonanej w roku 1470 na rozkaz króla Macieja Korwina, syna Hunyadyego. Od imienia tego właśnie króla pochodzi potoczna nazwa, jaką od wieków lud Budy określał świątynię. Według bowiem nazewnictwa kościelnego jest to świątynia pod wezwaniem Marii.

Podczas panowania Turków w latach 1541-1686 kościół zamieniono na główny meczet Budy. W trakcie walk wyzwoleńczych budowla została poważnie uszkodzona. Odbudowano ją w początkach XVIII w. i wreszcie w latach 1873 do 1896 gruntownie przekonstruowano według wizji artystycznej F. Schuleka. Najciekawszym fragmentem zewnętrznym jest obecnie portal południowy, pochodzący z XIV wieku.


Mimo wieloletniej gospodarki tureckiej zachowały się liczne fragmenty wystroju wnętrza, np. rzeźby i ołtarze. Autentyczne są kaplice, np. Loretańska i św. Stefana. W ostatnich latach poddano kościół troskliwym zabiegom konserwatorskim w oparciu o gruntowne studia historyków sztuki. Z budowlą tą wiąże się wiele wydarzeń historycznych, przede wszystkim ceremonii koronacyjnych licznych królów węgierskich, poczynając od roku 1309.

W dzielnicy staromiejskiej, otaczającej kościół Macieja, podziwiać możemy zrekonstruowane (bądź odnowione) domy mieszczańskie z epoki baroku. Kilka jednak ma znacznie starszą metrykę, sięgającą gotyku. Cennym zabytkiem sztuki jest kolumna św. Trójcy nie opodal kościoła. W starych domach na północnej krawędzi Wzgórza Zamkowego znalazły pomieszczenia dwa interesujące muzea: Muzeum Historii Wojen i Muzeum Zamkowe. Tuż obok w równie sędziwym budynku czynna jest najstarsza w Budapeszcie cukiernia Ruszwurm. Jej wnętrze utrzymane jest całkowicie w stylu biedermeier. Pierwszą cukiernię w tym samym miejscu otworzono w początku XVI wieku, później pracowali tutaj cukiernicy tureccy, niemieccy i wreszcie węgierscy.

Południowa część dzielnicy staromiejskiej zabudowana była niegdyś pałacykami, należącymi do magnatów. Także i ten fakt nasuwa pewną analogię do starej Warszawy. Węgierscy panowie, niezależnie od swych wiejskich rezydencji, budowali pałace w stolicy, by odwiedzając dwór królewski mieszkać nie w gospodach, lecz we własnych siedzibach.

Czytaj dalej:
- Budapeszt cz. 1
- Budapeszt cz. 2
- Budapeszt cz. 3
- Budapeszt cz. 4
- Budapeszt cz. 5
- Budapeszt cz. 6
- Budapeszt cz. 7
- Budapeszt cz. 8
- Budapeszt cz. 10
- Budapeszt cz. 11
- Budapeszt cz. 12
- Budapeszt cz. 13
- Budapeszt cz. 14
- Budapeszt cz. 15
- Budapeszt cz. 16
- Budapeszt cz. 17
- Budapeszt cz. 18
- Budapeszt cz. 19
- Budapeszt cz. 20
- Budapeszt cz. 21
- Budapeszt cz. 22
- Budapeszt cz. 23
- Budapeszt cz. 24
- Budapeszt cz. 25
- Budapeszt cz. 26
- Budapeszt cz. 27
- Budapeszt cz. 28
- Budapeszt cz. 29