WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Kultura

Stosunkowo mało wiemy o kulturze Madziarów z okresu, gdy przybyli oni na ziemie położone nad Dunajem i Cisą. Był to koczowniczy lud pasterski, tryb życia decydował o szczupłej bazie materialnej ich sztuki. Zachowane w grobach i odkopane przez archeologów ozdoby metalowe i skórzane, zwłaszcza zaś wyroby ze srebra wykazują dojrzałość artystyczną madziarskich rzemieślników, oraz silne wpływy sztuki orientalnej, np. perskiej.

Po utworzeniu własnego państwa Węgrzy szybko zaadaptowali wzory kultury i sztuki zachodnio-europejskiej i następnie kontynuowali je w sposób samodzielny i twórczy. Nie istniała tu wówczas żadna miejscowa kultura. Bogate zaś tradycje cywilizacji rzymskiej już od kilku stuleci poszły w zapomnienie. Tak więc Węgrzy tworzyli własną kulturę samodzielnie, dotrzymując kroku krajom zachodniej Europy.

Architektura węgierska poczynając od X wieku rozwijała się równolegle z aktualnymi stylami sztuki włoskiej, francuskiej i niemieckiej. Liczne są zabytki sztuki romańskiej (np. kościoły w Jak i Peczu) oraz gotyckiej. Wiele budowli romańskich zniszczyli w XIII w. Tatarzy, odbudowano je już w stylu gotyckim. Wspaniale rozwijała się także rzeźba i malarstwo, oraz sztuka złotnicza. Bardzo wcześnie rozkwitła na Węgrzech architektura i rzeźba renesansowa. Przykładami są budowle z czasów Macieja Korwina, np. kompleks pałacowy w Visegrad.


Najazd Turków przerwał niestety rozwój sztuki i na okres półtora wieku nastąpiła regresja. Szkody wyrządzone przez Turków były bardzo dotkliwe. Zniszczyli oni (ze względów tak religijnych, jak i politycznych) wiele cennych zabytków architektury sakralnej i monumentalnej, np. katedrę w Kalocsa, pałac w Visegrad, liczne kościoły stolicy. Zdarzało się także, że burzyli i równali z ziemią nie tylko fortyfikacje, ale i całe osady i miasta. Okres rządów tureckich pozostawił na ziemi węgierskiej kilka meczetów (np. Pecz, Eger) i nieco budowli obronnych (np. zamek w Dunafoldvar).

Po usunięciu Turków szybko rozwinęła się architektura barokowa. Przejściowy okres prosperity mieszczaństwa w zachodniej części kraju pozostawił tak piękne przykłady zespołów urbanistycznych, jak np. miasteczka Koszeg i Sopron, niemal w całości uznane za zabytki. Z tego okresu pochodzą też liczne rezydencje wielkopańskie, mniejsze dwory oraz niezliczona ilość kościołów na terenie całego kraju. Charakterystyczne dla baroku węgierskiego, kopulaste wieże kościelne, są typowym elementem krajobrazu na Wielkiej i Małej Nizinie. Barok węgierski dominuje także i na terenie dzisiejszej Słowacji.

Czytaj całość:
- Kultura cz. 2
- Kultura cz. 3
- Kultura cz. 4
- Kultura cz. 5
- Kultura cz. 6