WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Kultura cz. 4

Wzory zachodnie zaznaczyły się na Węgrzech silniej dopiero w XVIII w., liczni kompozytorzy tworzą już wówczas dzieła kameralne. W roku 1819 powstało konserwatorium, wkrótce potem otwarto operę. Najwybitniejszym twórcą epoki romantyzmu był Franciszek Liszt (1811-1886), zapewniając węgierskiej muzyce sławę światową. Ferenc Erkel (1810-1893) był twórcą hymnu narodowego, opery narodowej, wybitnym pedagogiem i założycielem Filharmonii budapeszteńskiej.

Na przełomie XIX i XX w. nastąpiła istna eksplozja twórczości muzycznej, która ludowe, narodowe motywy węgierskie wprowadziła na wszystkie estrady koncertowe świata i wywarła ogromny wpływ na rozwój muzyki europejskiej. Stało się to głównie za przyczyną dwóch kompozytorów - Beli Bartoka (1881-1945) i Zoltana Kodaly'a. Ten ostatni był nie tylko twórcą, ale i wybitnym muzykologiem, zasłużonym w dziedzinie badań nad historią ludowej muzyki węgierskiej.

Gdy mowa o wpływach węgierskich, nie sposób pominąć muzyki lekkiej, rozrywkowej. Narodowe motywy stały się tematem licznych operetek tzw. wiedeńskich, narodowe tańce stanowiły inspirację repertuaru rozrywkowego, wreszcie i dziś Węgrzy mają w dziedzinie piosenkarstwa i jazzu wiele do powiedzenia.


Pierwszy stały teatr na Węgrzech założono w 1769 r. w Sopron, następny (1774) w Budapeszcie. W roku 1812 wybudowano w stolicy największy i najlepiej wyposażony teatr w ówczesnym świecie. Daty te świadczą o dużym powodzeniu sztuk dramatycznych na Węgrzech. Istotnie, mimo braku wybitniejszych sztuk rodzimych teatr rozwijał się w tym kraju z żywiołową siłą. Starano się zawsze zapewniać mu odpowiednie środki, zaś sztuka aktorska stała na wysokim poziomie. Szczególną sławą cieszyły się teatry muzyczne a więc opery, balety i operetki, osiągając najwyższy poziom światowy. Słabą stroną kultury węgierskiej, mimo jej niewątpliwie wybitnych osiągnięć, była aż do roku 1945 dysproporcja między poziomem nurtu elitarnego i stopniem upowszechnienia w masach narodu. Obok świetnej poezji i prozy - analfabetyzm na wsi, obok wysokiego poziomu nauki uniwersyteckiej - katastrofalne zacofanie szkolnictwa podstawowego i średniego na prowincji. Dlatego też w programie rewolucji węgierskiej obok zasadniczych przeobrażeń ekonomicznych znalazła się na czołowym miejscu sprawa upowszechnienia kultury.

Czytaj całość:
- Kultura cz. 1
- Kultura cz. 2
- Kultura cz. 3
- Kultura cz. 5
- Kultura cz. 6