WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Kultura cz. 5

W dwudziestoleciu zrobiono w tym zakresie bardzo dużo. W latach przedwojennych mniej niż 80% dzieci uczęszczało do szkoły, zaś około 50% społeczeństwa legitymowało się ukończeniem 6-klasowej szkoły elementarnej. Obecnie szkoła podstawowa liczy 8 klas, kończy ją ogół młodzieży. Dwukrotnie wzrosła ilość szkół średnich, zaś czterokrotnie (z 52 tys. przed wojną) ilość uczniów tych szkół. Ilość studentów wyższych uczelni wzrosła prawie trzykrotnie.

Najwięcej wyższych uczelni znajduje się w stolicy, prócz tego w Debreczynie, Peczu, Szegedzie czynne są uniwersytety, w Miszkolc - założona po wojnie politechnika, Wyższa Szkoła Chemiczna w Veszprem, a w Eger Wyższa Szkoła Pedagogiczna i w Sopron Akademia Leśnicza. Niemal połowa studentów otrzymuje stypendia, większość mieszka w doskonale wyposażonych domach akademickich.

Na uwagę zasługuje rozbudowana sieć szkół obcojęzycznych dla mniejszości narodowych. Czynnych jest m.in. 121 szkół podstawowych z językiem wykładowym niemieckim, 23 z rumuńskim, 117 ze słowackim oraz osiem szkół średnich, w tym dwie słowackie. Od roku 1948 całe szkolnictwo jest upaństwowione, zaś nauka religii odbywa się dobrowolnie. Korzysta z niej ok. 13% uczniów szkół podstawowych.


W dziedzinie wydawniczej Węgry mają piękne osiągnięcia. Roczne nakłady książek sięgają 70 mln tomów, w tym 27% literatury pięknej, 13% młodzieżowej, 17% popularnonaukowej i ok. 10% naukowej i fachowej. Największa biblioteka im. Szechenyi w Budapeszcie ma księgozbiór liczący 3,5 mln tomów, w tym wiele egzemplarzy unikalnych o bezcennych wartościach. Biblioteka uniwersytecka w stolicy posiada milion tomów. W całym kraju pracuje prawie 10 tys. bibliotek publicznych i wypożyczalni książek, dysponujących łącznie ponad 10 milionami tomów. Własne biblioteki mają wszystkie zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa państwowe.

Doskonale rozwinięte są prasa, radiofonia i telewizja. Ilość abonentów radiowych przekroczyła 2,5 miliona, zaś telewizyjnych zbliża się do 700 tys. W całym kraju czynnych jest ok. 5 tys. kin, liczba widzów wynosi 115 mln, a więc 10-krotnie więcej niż przed wojną. Produkcja filmowa wyraża się liczbą ponad 300 obrazów rocznie o różnym metrażu. Tradycje filmu węgierskiego są bardzo dawne. Pierwsze kino otwarto w Budapeszcie jako drugie na świecie, wkrótce po paryskim. Pierwszą kronikę filmową nakręcono na Węgrzech w roku 1896. W latach powojennych kinematografia węgierska zyskała duży rozgłos na świecie, głównie dzięki filmom "Gdzieś w Europie" i "Piędź ziemi". Węgierskie filmy naukowe, oświatowe i kulturalne zdobywały wiele nagród na międzynarodowych festiwalach. Węgierskie muzea, przede wszystkim Muzeum Narodowe w Budapeszcie, posiadające wiele oddziałów, należą do najciekawszych w Europie Środkowej. Oprócz dzieł sztuki rodzimej zgromadzono tutaj cenne kolekcje obrazów i rzeźb najwybitniejszych twórców Europy. Wspaniale urządzone jest Muzeum Etnograficzne w stolicy, ciekawe zbiory mają także muzea prowincjonalne i regionalne. Muzea są zresztą na Węgrzech nie tylko miejscami ekspozycji, ale i placówkami naukowo-badawczymi. Ilość osób, odwiedzających rocznie muzea, przekracza 4,5 miliona.

Czytaj całość:
- Kultura cz. 1
- Kultura cz. 2
- Kultura cz. 3
- Kultura cz. 4
- Kultura cz. 6