WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Mała Nizina i Alpy cz. 11

Jakiż kontrast w stosunku do cichego, pełnego powagi Sopranu! Szombathely tętni ruchem i gwarem, na każdym niemal kroku natykamy się na przejawy życia pośpiesznego, niemal gorączkowego, typowego dla miast, których funkcją jest produkcja przemysłowa. Istotnie, pracują tu liczne zakłady przemysłu maszynowego, tekstylnego i skórzanego, oraz wiele drobniejszych zakładów kooperacyjnych, a także przetwórnie spożywcze. Szombathely już w II połowie XIX wieku posiadało zaczątki przemysłu, który pewnym dzielnicom miasta nadał specyficzny charakter. Miasto ma dziś ponad 50 tys. mieszkańców i rozwija się szybko dzięki dalszym inwestycjom, rozbudowie istniejących zakładów. W parze z tym wzrostem następuje jednak proporcjonalny rozwój inwestycji komunalnych. Komunikacja miejska jest bardzo dobra, wiele ulic posiada piękną zieleń.

Ale w centralnym punkcie miasta, w okolicy placu Berzsenyi, obejrzeć można zabytki, przypominające starą historię tego grodu. Przed 2 tysiącami lat istniała tu osada celtycka, rozbudowana przez Rzymian do rozmiarów sporego miasta. W roku 43 cesarz Klaudiusz nadał mu prawa oppidum. Ówczesna Savaria stanowiła ważne skrzyżowanie dróg wojskowych. W parku za katedrą odsłonili archeologowie ruiny z czasów rzymskich, oraz doskonale zachowane odcinki nawierzchni dróg, budowanych z płyt czarnego bazaltu. Konstrukcja tych szos była tak solidna, że dziś jeszcze można by z nich korzystać.


W roku 455 trzęsienie ziemi całkowicie zniszczyło Savarię, W gruzach legły wszystkie jej budynki. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach odsłonięto fundamenty wielkiej świątyni Izydy, ruiny domów mieszkalnych, wydobyto z ziemi liczne fragmenty rzeźb sakralnych i dekoracyjnych.

Katastrofa żywiołowa i późniejsze kolejne najazdy barbarzyńców na długie wieki zahamowały rozwój miasta. Dopiero w roku 1407 podniesiono je do rangi osad miejskich, zaś w wieku XVI zyskało na znaczeniu, gdy napłynęli uchodźcy z terenów zajętych przez Turków. Przeniesiono tu wówczas siedzibę władz administracyjnych z Gyor, a w XVII stuleciu Szombathely silnie ufortyfikowano. Miasto stało się wówczas jednym z ważniejszych ośrodków strategicznych w czasie wojen z Turkami. W roku 1793 powstała tu wyższa uczelnia, Akademia Filozofii, która przez pewien czas stanowiła najważniejszy ośrodek życia umysłowego kraju.

W końcu XIX wieku miasto utraciło znaczną część budowli zabytkowych w trakcie nieprzemyślanej, typowej dla kapitalistycznego okresu industrializacji, rozbudowy i przebudowy. Mimo to jest jeszcze co oglądać. Przy pl. Berzsenyi wznoszą się mury trzech budowli z XVIII wieku: wielkiej katedry, pałacu biskupiego i dawnego seminarium duchownego. Na tyłach katedry znajduje się muzeum na wolnym powietrzu, w którym podziwiamy odsłonięte fragmenty rzymskiej Savarli, m.in. ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Kwirynusa z IV wieku.

Czytaj dalej:
Mała Nizina i Alpy cz. 1
Mała Nizina i Alpy cz. 2
Mała Nizina i Alpy cz. 3
Mała Nizina i Alpy cz. 4
Mała Nizina i Alpy cz. 5
Mała Nizina i Alpy cz. 6
Mała Nizina i Alpy cz. 7
Mała Nizina i Alpy cz. 8
Mała Nizina i Alpy cz. 9
Mała Nizina i Alpy cz. 10
Mała Nizina i Alpy cz. 12
Mała Nizina i Alpy cz. 13
Mała Nizina i Alpy cz. 14
Mała Nizina i Alpy cz. 15