WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Mała Nizina i Alpy cz. 12

W muzeum archeologicznym zgromadzono bogatą kolekcję sztuki rzymskiej. Jest tu także wystawa zbiorów etnograficznych i przyrodniczych. Kilka minut drogi od placu katedralnego znajduje się Iseum, rodzaj muzeum na wolnym powietrzu, obejmujące ruiny zniszczonej w roku 455 świątyni Izydy. Była to największa świątynia Izydy na terenie Europy, wybudowano ją w 188 roku.

W podmiejskich partiach Szombathely są jeszcze dwie atrakcje o znaczeniu turystycznym. Pierwsza, to arboretum, chlubiące się największą w kraju kolekcją ponad 2 tys. gatunków drzew i krzewów z całego świata, druga — kąpielisko, którego baseny napełniane są ciepłą wodą mineralną.

Kto interesuje się nowoczesną architekturą, obejrzy niewątpliwie nowe osiedla mieszkaniowe. Powstało ich kilka, bowiem 30% starej zabudowy Szombathely legło w gruzach podczas ostatniej wojny. Godny uwagi jest także nowy Pałac Kultury i Sportu, którego największa sala widowiskowa mieści 1200 osób. Jest także wielki nowoczesny hotel, oraz biuro obsługi ruchu turystycznego.

Szombathely jest dobrą bazą dla wycieczek w okolicę. Na południowy zachód od miasta, blisko granicy austriackiej, warto odwiedzić wioskę Jak. Stoi tutaj dwuwieżowy kościół romański, którego budowę ukończono w roku 1256. Rzecz ciekawa, kamienie na budowę transportowano wówczas przez głuche lasy z odległości ok. 100 km. Przepiękny portal tego kościoła, ozdobiony kilkunastoma rzeźbami, reprodukowany jest bardzo często w albumach i dziełach z zakresu historii architektury.


W miejscowości Vasvar znajduje się dom, w którym przedstawiciele Austrii i Turcji podpisali w 1664 r. dokument, określający warunki zawieszenia broni. Odbyło się to po zaciętej i krwawej bitwie, stoczonej pod Szentgotthard. Wojska tureckie zostały wówczas pobite na głowę przez armię austriacką. Cały kraj oczekiwał więc rychłego wyzwolenia. Ale warunki pokoju, ustalone w Vasvar, opóźniły ten moment o całe trzydziestolecie. Cesarz austriacki poświęcił wówczas wolność Węgier dla pewnych gier politycznych. Dlatego w historii węgierskiej pokój w Vasvar określany jest mianem zdradzieckiego.

Osiemnaście gmin wiejskich na południe i południowy zachód od Szombathely nosi wspólną nazwę Orseg. Region ten za czasów dynastii Arpadów pełnił ważną funkcję militarną. Chłopi tutejsi zostali zrównani w prawach z rycerstwem, w zamian za to obowiązywała ich nieustanna służba wojskowa. Pełnili oni funkcję straży granicznej i zarazem awangardy, opóźniającej działania wojsk nieprzyjacielskich, atakujących kraj od zachodu.

Do dziś w kulturze ludowej regionu Orseg zachowało się wiele cech odrębności. Mówi się tutaj specjalnym dialektem, liczne są starowęgierskie wyrazy, zapomniane w języku literackim i nie spotykane w gwarach innych regionów. Inna jest ludowa architektura i układ osiedli, nawiązujący do starych tradycji obronnych. Bujnie w niedawnych jeszcze czasach rozwijała się sztuka ludowa, jak zresztą wszędzie tam, gdzie jarzmo ucisku feudalnego było niezbyt ciężkie, lub gdzie w ogóle nie było pańszczyzny.

Czytaj dalej:
Mała Nizina i Alpy cz. 1
Mała Nizina i Alpy cz. 2
Mała Nizina i Alpy cz. 3
Mała Nizina i Alpy cz. 4
Mała Nizina i Alpy cz. 5
Mała Nizina i Alpy cz. 6
Mała Nizina i Alpy cz. 7
Mała Nizina i Alpy cz. 8
Mała Nizina i Alpy cz. 9
Mała Nizina i Alpy cz. 10
Mała Nizina i Alpy cz. 11
Mała Nizina i Alpy cz. 13
Mała Nizina i Alpy cz. 14
Mała Nizina i Alpy cz. 15