WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Mała Nizina i Alpy cz. 2

Po południowej stronie wzgórz Vertes napotkać możemy jeszcze jeden ośrodek, zawdzięczający swój rozwój socjalistycznej industrializacji. Jest to Gant, rejon wydobycia boksytu, cennego surowca do wyrobu aluminium. To nieustanne przenikanie się malowniczej przyrody, zabytków przeszłości i nowoczesnego przemysłu jest zresztą cechą charakterystyczną całego Średniogórza Dunantul. Także i na niedalekiej Małej Nizinie Węgierskiej będziemy mieli raz po raz do czynienia z tym zjawiskiem.

Mała Nizina zresztą zaczyna się niedaleko stąd. Ledwie opuścimy Tatabanya, pociąg przyspieszy biegu zjeżdżając po stosunkowo silnie nachylonym stoku. Za oknami znikną wzgórza i po lewej stronie pojawi się rozległa, nie kończąca się równina, z lekka tylko urozmaicona falistością ornych pól.

Mała Nizina Węgierska jest regionem naturalnym, ograniczonym od północy korytem Dunaju, od południowego wschodu — wyraźnymi grzbietami wzgórz Średniogórza Zadunajskiego, zaś od zachodu — przez Alpy Węgierskie. Powierzchnia tego żyznego obszaru rolniczego wynosi ok. 5,6 tys. km2. Mała Nizina znajduje się w granicach Węgier, jedynie na północnym zachodzie małą część tego regionu oddziela granica austriacka. Bardzo charakterystyczną cechą fizjograficzną regionu są liczne cieki wodne. Ze wszystkich stron niziny spływają mniejsze i większe rzeki, zdążające do Dunaju. Największe z nich, to Raba, Marcal i Repce.

Największym miastem Małej Niziny jest Gyor. Jest to nie tylko ważny ośrodek przemysłowy i handlowy, lecz i węzeł komunikacyjny: zbiegają się tu wszystkie ważniejsze szosy i linie kolejowe regionu. Przez Gyor przebiega międzynarodowa magistrala samochodowa, prowadząca z Budapesztu do Wiednia. Międzynarodowe znaczenie ma także szosa, prowadząca z Gyor do Sopron i dalej do Austrii.


Pierwszym miastem Niziny, jakie odwiedzimy, będzie stare osiedle Tata.

Osobliwością są tutaj ciepłe źródła, bijące z głębokości ok. 300 metrów. Temperatura wody wynosi przez cały rok ok. 20 stopni, zaś jej smak i czystość są nieporównane. Już w czasach rzymskich wykorzystywano te wody, doprowadzając je akweduktem do wojskowego obozu Brigetio, położonego 15 km od dzisiejszego miasta Tata.

Dziś wody źródlane, zasilające strumienie, kanały i jeziora stanowią jeden z głównych uroków tej chętnie odwiedzanej miejscowości letniskowej. Są tu hotele i pensjonaty, parki i promenady spacerowe, zaś w największym parku pomieszczono ośrodek treningowy dla sportowców kadry narodowej. Najciekawszym zabytkiem jest doskonale zachowany zamek królewski. Wybudowano go za panowania Zygmunta, cesarza niemieckiego i zarazem króla Węgier na przełomie XIV i XV wieku. Następnie był siedzibą króla Macieja Korwina podczas wypraw myśliwskich tego władcy w okoliczne bory. Na dziedzińcach wokół zamku urządzano także rycerskie turnieje. Obecnie w murach zamku znalazło siedzibę interesujące muzeum regionalne, posiadające bogatą kolekcję ceramiki artystycznej.

Czytaj dalej:
Mała Nizina i Alpy cz. 1
Mała Nizina i Alpy cz. 3
Mała Nizina i Alpy cz. 4
Mała Nizina i Alpy cz. 5
Mała Nizina i Alpy cz. 6
Mała Nizina i Alpy cz. 7
Mała Nizina i Alpy cz. 8
Mała Nizina i Alpy cz. 9
Mała Nizina i Alpy cz. 10
Mała Nizina i Alpy cz. 11
Mała Nizina i Alpy cz. 12
Mała Nizina i Alpy cz. 13
Mała Nizina i Alpy cz. 14
Mała Nizina i Alpy cz. 15