WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Mała Nizina i Alpy cz. 3

Prócz zamku podziwiać można w Tata piękne zabytki z epoki baroku, przede wszystkim pałac książąt Esterhazy. Ciekawym obiektem jest także hotel Malom-szallo, pomieszczony w starym młynie przy zachowaniu zasadniczych elementów tego zabytku. Niedaleko od hotelu znajduje się doskonale urządzone kąpielisko.

Niedaleko na zachód od Tata leży wioska Kocs, której nazwa upamiętniła się w wielu językach europejskich w postaci określeń, używanych na oznaczenie wygodnego typu pojazdu. Tak więc w języku polskim pewien typ bryczki nazywamy "kocz", w angielskim — "coach", w niemieckim „Kutsche" itp. W późnym średniowieczu w wiosce Kocs pracowało wielu zdolnych stelmachów i właśnie tutaj skonstruowano w początkach XV wieku rewelacyjny na owe czasy pojazd, zapewniający wygodną jazdę po wyboistej drodze. Nie było rzecz prosta wówczas mowy o stosowaniu stalowych resorów. Ludowi rzemieślnicy węgierscy użyli mocnych pasów skórząnych, na których zawieszano pudło kolaski, które kołysało się podczas jazdy, nie ulegając wstrząsom. Dawne kroniki przekazały wiadomość, że cesarz Karol V, cierpiąc na podagrę, sprowadził pojazd specjalnie wykonany dla niego w Kocs. Podobno nie mógł dość nachwalić się wygody podróżowania w tym prototypie późniejszych karet, land, bryczek i innych rodzajów pojazdów konnych o swobodnym zawieszeniu.


Dalej na zachód, na równinie między rzeczkami Conco i Rakony-er leży słynna osada Babolna. Jest to w zasadzie jedna z bardzo typowych dla Małej Niziny osad rolniczych, związanych z dawnymi majątkami obszarniczymi. Po reformie rolnej utworzono na miejscu prywatnych latyfundiów bądź państwowe gospodarstwa rolne, bądź spółdzielnie produkcyjne. Dziś rolnictwo na tych żyznych terenach nadrzecznych znajduje się w stanie kwitnącym i Mała Nizina uważana jest za główny śpichlerz zbożowy Węgier. Ale Babolna sławę swą zawdzięcza starej i wysoko postawionej hodowli rasowych koni.

Na dziedzińcu przed siedzibą dyrekcji stadniny, pod liczącym 150 lat drzewem akacjowym stoi kamienny pomnik z wyrytym imieniem ogiera czystej krwi arabskiej Obalana, który stał się protoplastą stada. Krzyżowanie arabów z końmi rasy węgierskiej dało w efekcie nową rasę Babolna, znaną na całym świecie i wysoko cenioną do dziś zarówno przez hodowców, jak i właścicieli stajni wyścigowych. Młode konie z Babolna są więc eksportowane do krajów zachodniej Europy i przynoszą cenne wpływy dewizowe. Ale znacznie ważniejsze dla gospodarki Małej Niziny są oczywiście współczesne inwestycje przemysłowe. Jadąc do Gyor trasą przez Tata i Komaram, mijamy po drodze, już nad samym Dunajem, miejscowość Almasfuzito. Niegdyś była to tylko miejscowość klimatyczno-wypoczynkowa, obecnie pracują tu tlenkownia glinu i rafineria ropy naftowej. Nieco na wschód, w Labatlan — wielka cementownia.

Komarom jest ważnym węzłem komunikacyjnym. W roku 1954 wspólnym wysiłkiem Węgier i Czechosłowacji wybudowano na Dunaju potężny most kołowo-kolejowy, nazwany Mostem Przyjaźni. Tędy właśnie kieruje się część ruchu tranzytowego. Oprócz tego w Komarom znajduje się duży port handlowy o znaczeniu międzynarodowym, oraz mniejsze zakłady przemysłowe o znaczeniu lokalnym.

Czytaj dalej:
Mała Nizina i Alpy cz. 1
Mała Nizina i Alpy cz. 2
Mała Nizina i Alpy cz. 4
Mała Nizina i Alpy cz. 5
Mała Nizina i Alpy cz. 6
Mała Nizina i Alpy cz. 7
Mała Nizina i Alpy cz. 8
Mała Nizina i Alpy cz. 9
Mała Nizina i Alpy cz. 10
Mała Nizina i Alpy cz. 11
Mała Nizina i Alpy cz. 12
Mała Nizina i Alpy cz. 13
Mała Nizina i Alpy cz. 14
Mała Nizina i Alpy cz. 15