WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Mała Nizina i Alpy cz. 6

Szczególnie atrakcyjne zespoły budynków zabytkowych znajdują się wokół placów Republiki (Koztarsasag-ter) i Szechenyi. Pod nr 5 na tym drugim placu pomieszczono w efektownej kamienicy mieszczańskiej muzeum im. Janosa Xantusa, słynnego geografa węgierskiego, który uczył się w Gyor i następnie odbył podróże badawcze do Ameryki i wschodniej Azji. Muzeum posiada bogatą ekspozycję archeologiczną oraz zbiory historyczne. Po stronie południowej placu Szechenyi wznosi się gmach dawnego gimnazjum, w którym pracował przez pewien, czas słynny XIX-wieczny fizyk węgierski, Anyos Jedlik. Uczelnia ta w dawnych czasach była czymś więcej niż szkołą średnią, jej naukowa ranga odpowiadała temu, co w dawnej Polsce określano mianem liceum. Przy tym samym placu stoi także kościół pod wezwaniem św. Ignacego, wybudowany w pierwszej połowie XVII w. Nie opodal, przy ul. Alkotmany pod numerem 4, stoi niepozorny dwupiętrowy dom mieszczański, związany z legendą Napoleona Bonapartego. Tutaj jakoby miał nocować cesarz Francuzów w dniu 31 sierpnia 1809 r. tuż po klęsce, jaką zadał pod Gyor pospolitemu ruszeniu szlachty węgierskiej. Swój urok stare dzielnice miasta zawdzięczają nie tylko sędziwym murom: po prostu życie toczy się tutaj w swoistej atmosferze staroświeckości, pochodzącej z nawarstwiania się wielu elementów. Stare markizy nad sklepami, fin de siecle'owa oprawa lokali, cisza i spokój, cień i chłód wąskich uliczek, słowem autentyzm i niefałszowany nastrój, trudne do zdefiniowania, lecz wyczuwalne na każdym kroku tchnienie dawnych czasów. Zupełnie inna atmosfera panuje na ulicy Lenina, głównej arterii komunikacyjnej współczesnego Gyor. Ruch i gwar, tłumy ludzi, pełno młodzieży, piękne nowoczesne sklepy z barwnymi wystawami, potok pojazdów mechanicznych. Wieczorem perspektywa tej ulicy jarzy się światłami neonów, po chodnikach zaś przesuwa się w obie strony tłum mieszkańców, którzy, jeśli dzień jest dostatecznie pogodny, zażywają tradycyjnej przechadzki po tym swoistym korso. Przy tej właśnie ulicy znajdują się zarówno nowy ratusz miejski, jak i ważniejsze hotele, oraz biura obsługi turystów. Gyor leży dokładnie w równej odległości od Wiednia i Budapesztu, przy międzynarodowej szosie, stąd też gości w sezonie wycieczkowym wielu turystów zagranicznych.


Szosa o której mowa biegnie w kierunku północno-zachodnim, równolegle do Dunaju. W odległości niespełna 20 km od Gyor, nieco w lewo od szosy, leży niewielka miejscowość Lebeny, osada rolnicza, której nazwa notowana jest w katalogach zabytków i wymieniana wielokrotnie w dziełach z zakresu historii architektury. Sławę tę zawdzięcza Lebeny kościołowi romańskiemu, zbudowanemu w roku 1208. Chodzi nie tylko o fakt, że tak cenny zabytek dochował się do naszych czasów w znakomitym stanie, niemal bez przeróbek i uzupełnień. Rzecz w tym, że kościół w Lebeny jest przykładem pewnych przemian stylistycznych w budownictwie romańskim, typowym ogniwem w łańcuchu rozwojowym architektury sakralnej średniowiecza. Z tego właśnie względu zamieszcza się fotografie i plany owego kościoła węgierskiego w książkach, wydawanych w wielu krajach Europy. Ostatnim miasteczkiem przed granicą jest Mosonmagyarovar, pełna uroku, spokojna osada. Międzynarodowa szosa rozwidla się tutaj na dwie trasy: jedna z nich wiedzie do Wiednia, druga do Bratysławy. W dawnych wiekach Mosonmagyarovr pełniło również funkcję miasta granicznego, dlatego też w starych kronikach notowano je pod nazwą Porta Hungarica. W roku 1818 założono tutaj akademię rolniczą, była to w owych czasach jedna z pierwszych w całej Europie wyższych szkół o typie specjalistycznym. Uczelnia kształci do dziś kadry fachowców dla rolnictwa. Wśród wielu budynków o wartości zabytkowej wyróżniają się w Mosonmagyarovar barokowe i klasycystyczne pałacyki, niegdyś siedziby rodów magnackich z okolicy.

Czytaj dalej:
Mała Nizina i Alpy cz. 1
Mała Nizina i Alpy cz. 2
Mała Nizina i Alpy cz. 3
Mała Nizina i Alpy cz. 4
Mała Nizina i Alpy cz. 5
Mała Nizina i Alpy cz. 7
Mała Nizina i Alpy cz. 8
Mała Nizina i Alpy cz. 9
Mała Nizina i Alpy cz. 10
Mała Nizina i Alpy cz. 11
Mała Nizina i Alpy cz. 12
Mała Nizina i Alpy cz. 13
Mała Nizina i Alpy cz. 14
Mała Nizina i Alpy cz. 15