WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Mała Nizina i Alpy cz. 7

W ogólności całe niemal terytorium Małej Niziny aż do reformy rolnej w roku 1945 stanowiło istną twierdzę węgierskich obszarników. Ziemie te podczas wojen z Turkami nie weszły w skład imperium otomańskiego lub też znajdowały się pod turecką okupacją przez bardzo krótki okres. W związku z tym administracja turecka nie zdołała tu zniszczyć feudalnej szlachty węgierskiej, tak jak to po części miało miejsce np. na terenie Wielkiej Niziny.

Typowym przykładem magnackiej siedziby jest miejscowość Fertod, położona przy szosie i linii kolejowej łączącej Gyor z Sopron. Niegdyś nazwa tej osady brzmiała Esterhaza, była bowiem gniazdem rodowym i paradną rezydencją książąt Esterhazy. O potędze tego rodu świadczy fakt, że łączna powierzchnia latyfundium z centralą w Esterhaza wynosiła 130 tys. hektarów.

Pałac, zbudowany przed dwustu laty przez Mikołaja Józefa księcia Esterhazy wzorowany był na paryskim Wersalu, miał 126 pokoi, zaś wyposażenie wnętrza nie ustępowało podobno rezydencji francuskiego monarchy. Książę lubował się w przepychu i stale powtarzał, że potrafi dokonać tego samego, co i cesarz austriacki. Ostatnim z jego inwestycyjnych pomysłów była próba wybudowania w Eisenstadt ogromnego kościoła, który byłby większy niż katedra w Kolonii.

Książę, niezależnie od manii wielkości, był mecenasem sztuki, oraz melomanem. W parku pałacowym wybudował teatr, w którym odbywały się jak gdyby festiwale muzyczne, słynne na całą Europę. Przez wiele lat dyrygentem książęcej orkiestry był Józef Haydn, który skomponował zresztą podczas pobytu w Esterhaza około 700 utworów muzycznych. Budynek teatru nie dochował się niestety do naszych czasów.


Dzisiaj w pałacu Fertod mieści się naukowy instytut rolniczy, którego pracownicy zajmują się przystosowaniem nowych odmian roślin do miejscowych warunków klimatycznych. Tak więc główna twierdza dawnych feudałów służy dziś potrzebom nauki, co ma znaczenie symbolu, tym bardziej, że z wyników badań instytutu korzystają w pierwszym rzędzie spółdzielnie produkcyjne i państwowe gospodarstwa rolne na terenie Małej Niziny.

Pamięci Józefa Haydna poświęcone są coroczne festiwale muzyczne, w których uczestniczą najlepsze orkiestry i chóry z kraju, a także z zagranicy. Koncerty odbywają się na dziedzińcu pałacowym, w pięknej scenerii, przy czym umiejętna iluminacja podkreśla efekty architektury pałacu.

Z Fertod niedaleko do miasta Sopron, położonego u stóp malowniczych gór o tej samej nazwie, w wąskim klinie ziemi węgierskiej, wcinającym się w terytorium Austrii. Po drugiej stronie miasta granica przecina wielkie, bagniste jezioro Ferto, nazywane w polskiej terminologii jez. Nezyderskim. Sopron liczy niewiele ponad 40 tys. mieszkańców i posiada rozbudowujące się zakłady przemysłu włókienniczego, przede wszystkim wełnianego. Prócz tego pracują tu winiarnie, zakłady przemysłu spożywczego i mniejsze warsztaty mechaniczne. Ale — choć nazwa miasta wymieniana jest często w artykułach o tematyce gospodarczej — sławę swą zawdzięcza Sopron wyjątkowemu nagromadzeniu zabytków, tradycjom historycznym i kulturalnym, oraz walorom klimatycznym.

Czytaj dalej:
Mała Nizina i Alpy cz. 1
Mała Nizina i Alpy cz. 2
Mała Nizina i Alpy cz. 3
Mała Nizina i Alpy cz. 4
Mała Nizina i Alpy cz. 5
Mała Nizina i Alpy cz. 6
Mała Nizina i Alpy cz. 8
Mała Nizina i Alpy cz. 9
Mała Nizina i Alpy cz. 10
Mała Nizina i Alpy cz. 11
Mała Nizina i Alpy cz. 12
Mała Nizina i Alpy cz. 13
Mała Nizina i Alpy cz. 14
Mała Nizina i Alpy cz. 15