WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Mała Nizina i Alpy cz. 9

Na pl. Belojannisa stoi kolumna św. Trójcy, uważana przez znawców za najpiękniejszy pomnik barokowy w całym kraju. Zbudowano ją w roku 1701. Później stała się wzorem dla wielu podobnych kolumn, wznoszonych w mniejszych miastach i nawet osiedlach wiejskich.

Opodal podziwiamy stary kościół benedyktyński, zbudowany w roku 1290 w stylu wczesnego gotyku francuskiego. Z budową tego kościoła związane jest ciekawe podanie. Otóż koszty budowy zostały jakoby pokryte ze środków, uzyskanych po sprzedaży skarbu, wygrzebanego z ziemi przez jakąś tajemniczą kozę. W wieku XV kościół przebudowano, dziś tylko pewne fragmenty zachowały pierwotny styl. Mimo to kościół benedyktyński jest jednym z piękniejszych pomników gotyku na Węgrzech.

Innym zabytkiem architektury gotyckiej jest budynek średniowiecznej synagogi przy ul. Uj utca 11. Pierwotny wygląd zabytku przywrócono dopiero w ostatnich latach na podstawie szczegółowych badań konserwatorskich, odsłaniając krzyżowe sklepienia i oryginalne maswerki gotyckich okien.

Wędrując po starym mieście, warto zaglądać także i na podworce, ozdobione kutymi w żelazie latarniami. Niektóre ulice mają bardzo oryginalną zabudowę. Ponieważ układ wąskich parcel względem kierunku ulicy był skośny, fasady starych kamienic nie łączą się w jedną płaszczyznę, lecz tworzą jakby linię zębatą. Jest to podobno osobliwość dawnej urbanistyki Sopranu nigdzie indziej nie spotykana.


Zniszczenia, spowodowane w czasie wojny przez bombardowania lotnicze, odsłoniły w kilku miejscach fragmenty dawnych obwarowań miejskich. Są to zarówno mury średniowieczne z basztami, jak i nowożytne okrągłe bastiony. Te ostatnie również zaliczono do rzadkich zabytków. W całej Europie zachowało się zaledwie kilka fragmentów fortyfikacji tego typu. Oprócz zbiorów sztuki w domu Storno znajdują się w Sopron inne muzea: Muzeum im. F. Liszta posiada zbiory archeologiczne i historyczne, obejmujące wiele eksponatów o wysokiej lub unikalnej wartości. Prócz tego jest jeszcze muzeum historii górnictwa przy ul. Templom 2, oraz muzeum szkolne przy ul. Szechenyi. Na to, by zwiedzić dokładnie Sopron i zapoznać się ze wszystkimi jego zabytkami nie wystarcza więc dzień, lub nawet dwa. Trzeba mieszkać tu przez wiele dni, zwiedzać miasto z planem i przewodnikiem w ręku, odkrywając coraz to nowe jego uroki.

Po drugiej stronie koryta strumienia Ikva rozciąga się na łagodnych wzgórzach Przedmieście Wiedeńskie, także bogate w budowle zabytkowe, malownicze zakątki i widoki. Z cenniejszych obiektów wymienić warto XV-wieczny kościół św. Ducha, rokokową kaplicę św. Trójcy zbudowaną w 1772 r., liczne domy mieszczańskie z XVII i XVIII wieku, oraz tzw. dom Mohren. Jest to zbudowany w XVIII wieku dom zamożnego chłopa (na przedmieściu tym mieszkali dość liczni rolnicy) ozdobiony barokowym portalem i oryginalnymi attykami szczytowymi, zawierającymi nisze na pomieszczenie niewielkich rzeźb.

Czytaj dalej:
Mała Nizina i Alpy cz. 1
Mała Nizina i Alpy cz. 2
Mała Nizina i Alpy cz. 3
Mała Nizina i Alpy cz. 4
Mała Nizina i Alpy cz. 5
Mała Nizina i Alpy cz. 6
Mała Nizina i Alpy cz. 7
Mała Nizina i Alpy cz. 8
Mała Nizina i Alpy cz. 10
Mała Nizina i Alpy cz. 11
Mała Nizina i Alpy cz. 12
Mała Nizina i Alpy cz. 13
Mała Nizina i Alpy cz. 14
Mała Nizina i Alpy cz. 15