WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

O Węgrzech


Węgry bez wątpienia należą do krajów bardzo atrakcyjnych. Nie muszą zresztą specjalnie walczyć o popularność. Od stu przeszło lat chętnie kierują się tutaj turyści z całej Europy, ostatnio liczba ich przekracza milion rocznie. Jest to zjawisko niezmiernie interesujące. Węgry bowiem nie mają ani wysokich gór, ani wybrzeża morskiego, nie posiadają wreszcie wybitniejszych zespołów budowli zabytkowych. Muszą więc istnieć jakieś inne przyczyny atrakcyjności, wykraczające poza przeciętne, banalne kryteria. Może ktoś oczywiście protestować przeciw takiemu twierdzeniu, wymieniając cały szereg walorów, jakie zazwyczaj nęcą turystów i jakie przecież mają Węgry. A więc na przykład liczne, doskonale urządzone uzdrowiska, dysponujące świetnymi wodami leczniczymi. A więc Balaton, jedno z największych jezior Europy, pełne uroku, łagodne góry Matra i Bukk, przełom Dunaju z ruinami zamków i barwnymi, cichymi miasteczkami. Sam Budapeszt wreszcie, przepięknie rozbudowany na brzegach wielkiej rzeki. Tak, to prawda. Węgry mają co pokazać, mają się czym pochwalić. Tyle tylko, że w gruncie rzeczy każdy kraj ma jakieś osobliwości i bogactwa, tak przyrodnicze, jak i architektoniczne. Różnica zasadza się na skali, na stopniu ważności. Popularność Węgier jest znacznie, znacznie większa niż pozwalałaby się tego spodziewać ranga wyłącznie bedeckerowych atrakcji tego kraju.

Turystyczna sława Węgier przedstawia się więc jako coś wyjątkowego. Tak jest w istocie. Decyduje o niej bowiem nie krajobraz, nie kamienie i mury, lecz ludzie, naród, jego historia i kultura. Czym byłby Budapeszt bez węgierskiej muzyki, bez swych wesołych i gościnnych mieszkańców? Czym byłyby Węgry bez tradycji uporczywej i nieustraszonej walki o wolność, walki, która dla wielu narodów stała się przykładem, wzorem i symbolem?

Zjawisko jest oczywiście bardzo złożone. Oprócz wielkich tradycji historycznych na wyobraźnię mieszkańców całej Europy działa także i legenda budapeszteńskiego fin de siecle'u, owej pięknej, choć lekkomyślnej epoki, która właśnie tutaj, a wcale nie w Wiedniu, znalazła najpełniejszy wyraz. Węgierska operetka, węgierskie czardasze, mit swobodnego życia na węgierskiej puszcie, oto kilka zaledwie haseł wystarczających, by przeciętny turysta zapragnął kupić bilet do Budapesztu.

Ludzie o bardziej intelektualnym nastawieniu szukać tu będą źródeł tej prężności kulturalnej, która zadecydowała niegdyś o tym, że węgierska muzyka i sztuka wywierały ogromny wpływ na twórczość wielu artystów na całym świecie. Zresztą atrakcyjność węgierskiej kultury nie zmalała bynajmniej i dziś, przeciwnie, budzi ona wszędzie pilną uwagę i żywe dyskusje.

Czytaj dalej:

- O Węgrzech cz. 2

- O Węgrzech cz. 3