WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

O Węgrzech cz. 2

Dynamiczna siła narodu węgierskiego daje się poznać nie tylko w dziedzinie kultury. Jakiejkolwiek nie tknęlibyśmy strony życia, wszędzie po bliższym zbadaniu nabrać musimy podziwu i szacunku. Czy to będzie przemysł, czy rolnictwo, czy nauka, czy sport — wszędzie sukcesy Węgrów, tak w czasach dawnych, jak i dzisiaj, są znacznie większe, niż można by wymagać od narodu, liczącego zaledwie dziesięć milionów. Los nie obdarzył kraju zbyt hojnie. To co Węgrzy osiągnęli, zawdzięczają swym zdolnościom, pracy, gospodarności i głębokiemu patriotyzmowi.

Ze strony polskiej zainteresowanie Węgrami ma jeszcze jeden aspekt osobliwy. Jest nim mianowicie tradycja węgiersko-polskiej przyjaźni. Gdziekolwiek u nas w kraju pojawi się Węgier, twarze rozjaśniają się serdecznym uśmiechem, wszyscy gotowi są pomagać, radzić, gościć, lub choćby tylko na migi manifestować przyjazne uczucia. Każdy, kto wraca z wycieczki na Węgry, opowiada o podobnych przejawach serdeczności, jakich tam doznał wśród obcych, a mimo to bliskich ludzi.


Czym wytłumaczyć to zjawisko, gdzie szukać jego przyczyn? Gdy sięgniemy do historii, znajdziemy liczne przykłady związków, kontaktów i wzajemnych wpływów. Przez Kingę i Ludwika Węgierskiego, Jadwigę i Stefana Batorego, aż do generała Bema. Ale unie personalne i przymierza łączyły nas w ciągu tysiącletniej historii także i z innymi sąsiadami. Tak, to prawda. Tyle, że w wypadku Węgier sprawa jest istotnie wyjątkowa. Przez tysiąc lat mieliśmy wspólną granicę, lecz ani razu nie toczyliśmy z południowym sąsiadem wojny. Jest to w dziejach Europy fakt zadziwiająco wyjątkowy. Opisywało dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej wielu uczonych, nikt jeszcze nie pokusił się o próbę wyjaśnienia zagadki.

Wzajemne oddziaływanie kultur wywarło głęboki wpływ nie tylko na życie umysłowe obu narodów, nie tylko na ich twórczość artystyczną, ale spowodowało przenikanie i wymianę elementów nawet w tak powszednich dziedzinach, jak strój, obyczaj, kuchnia narodowa i rzemiosło.

Czytaj dalej:

O Węgrzech cz. 1

O Węgrzech cz. 3