WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Średniogórze północne

Obszar Średniogórza Północnego stanowi wyraźną jednostkę fizjograficzną. Składa się na nią kilka masywów gór i wzgórz, rozciągających się wzdłuż północnej granicy kraju od przełomu Dunaju na zachodzie, aż do rzeki Bodrog na wschodzie. Są to: wzgórza Borzsony, góry Matra, góry Bukowe (Bukk), wzgórza Zemplen.

Od południa Średniogórze przypiera do Wielkiej Niziny Węgierskiej. Tutaj właśnie biegnie główna szosa i linia kolejowa, łączące stolicę z miastem Miszkolc (Miskolc). Jadąc tędy, widzimy po obu stronach szlaku komunikacyjnego przeciwstawne typy krajobrazu. Na południe, jak okiem sięgnąć - płaska, monotonna równina, ginąca w oddali w zamglonej perspektywie uprawnych pól. Na północy zaś - zaokrąglone kopce lesistych wzgórz i gór, granatowe w dzień pochmurny, ciemnozielone w słońcu.

Ten ciemny koloryt krajobrazu jest charakterystyczny dla Średniogórza i niespotykany zresztą w innych regionach Węgier, dla których tak typowe są przecież wesołe, choć stonowane, pastelowe gamy barw. Ale nie tylko na kolorach zasadza się różnica. Średniogórze należy do terytorium Karpat, jest to więc obszar odmienny i pod względem klimatycznym, florystycznym i geologicznym.


Znajdują się tutaj liczne uzdrowiska, bazy turystyczne i miejscowości, które warto zwiedzić. Komunikacja jest dobra, zwłaszcza na trasach prowadzących w góry Matra i Bukk. Każdą z wybranych okolic można osiągnąć ze stolicy w ciągu 3-5 godzin.

Najdalej na zachodzie i zarazem najbliżej stolicy leżą wzgórza BORZSONY. Ich południowe stoki opadają malowniczo aż do Dunaju, z północy i zachodu okala wzgórza koryto rzeki Ipoly stanowiącej granicę państwa. Na wschód wzgórza Borzsony łagodnie przechodzą w obniżenie, oddzielające je od gór Matra. Wyraźnych kulminacji jest w Borzsony niewiele - trzy szczyty połączone granią, najwyższym wierzchołkiem jest Csovanyos (939 m). Górne partie wzgórz pokryte są zwartymi lasami dębowymi i bukowymi, na niższych stokach i w dolinach rozciąga się obszar sadów owocowych. Gęsta sieć znakowanych ścieżek turystycznych prowadzi zarówno na szczyty, jak i do ukrytych w lasach ruin.

Niegdyś wzgórza te były królewskim rejonem łowieckim, szczególnie chętnie polował tu Maciej Korwin. W wiekach późniejszych powstały liczne pałacyki myśliwskie, które jednak - skutkiem licznych przeróbek i wielokrotnej odbudowy - nie przedstawiają wartości zabytkowej. Mieszczą się w nich dzisiaj schroniska turystyczne i domy wczasowe.

Na uwagę zasługują jednak ruiny zamku Nograd. Zbudowano go w czasach Arpadów (X-XIII w.), a Turcy uczynili zeń jedną z ważniejszych twierdz granicznych. W czasie walk wyzwoleńczych (1685 r.) zamek został wysadzony w powietrze. Potężna eksplozja beczek z prochem zniszczyła niemal całkowicie mury, wieże i bastiony.

Inny z górskich zamków, Dregely, zawdzięcza sławę balladzie wybitnego poety romantycznego Janosa Arany. Akcja ballady toczy się w roku 1552, kiedy to zamek oblegały wojska tureckie. Bohaterski komendant twierdzy, Szondi, walczył na czele załogi z przeważającymi siłami wroga i zginął wreszcie w nierównej walce. Turcy, wzruszeni bohaterstwem węgierskiego rycerza, oddali mu hołd.

Czytaj dalej:
Średniogórze północne cz. 2
Średniogórze północne cz. 3
Średniogórze północne cz. 4
Średniogórze północne cz. 5
Średniogórze północne cz. 6
Średniogórze północne cz. 7
Średniogórze północne cz. 8
Średniogórze północne cz. 9
Średniogórze północne cz. 10
Średniogórze północne cz. 11
Średniogórze północne cz. 12
Średniogórze północne cz. 13