WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Średniogórze północne cz. 12

Na wschód od rzeki Bodvy i w dolinie Hernadu rozciąga się lesisto-rolniczy obszar, zamieszkały po części przez ludność słowacką. Wioski są tutaj uboższe niż w bogatych regionach rolniczych Wielkiej Niziny. Sporo widzi się drewnianych chałup. Był to teren do niedawna najbardziej zacofany w kraju, lecz po wyzwoleniu wiele poczyniono i wiele się nadal czyni dla jego gospodarczej aktywizacji. Niemałe znaczenie ma w tym względzie rozwój miszkolckiego okręgu przemysłowego; nadwyżka siły roboczej z Cserhatu (region między Bodvą i Hernadem) oraz Zemplen (wzgórza na wschód od Hernadu) znajduje zatrudnienie w wielkim przemyśle. Oprócz migracji stałej do miast występuje zjawisko codziennych lub cotygodniowych dojazdów do pracy, tak typowe dla szybko uprzemysławiających się krajów socjalistycznych.

U stóp malowniczych wzgórz Zemplen, na wschodniej krawędzi Średniogórza, leżą w dolinie rzeki Bodrog dwie arcyciekawe miejscowości: Sarospatak i Tokaj.

Sarospatak jest dziś niewielkim, spokojnym miasteczkiem prowincjonalnym, w okolicy pełnej winnic i sadów. Swą sławę zawdzięcza historii i zabytkom. Tutejszy zamek, piękny przykład architektury renesansowej, był siedzibą księcia Ferenca Rakoczi II, przywódcy walk wyzwoleńczych w XVIII w. Niektóre fragmenty zamku pochodzą z XIII wieku.

W barokowym, XVIII-wiecznym pałacu mieści się słynna biblioteka licząca 150 tys. starodruków i 2 tys. bezcennych rękopisów średniowiecznych. Właśnie w tej bibliotece odnaleziono najstarszy przykład polskiego piśmiennictwa, tzw. Biblię Szaroszpatacką, pisaną na pergaminowych kartach w języku polskim. Fakt, że biblia ta zawędrowała aż na Węgry, nie jest specjalnie dziwny - jest tylko jednym z wielu przykładów ożywionych kontaktów kulturalnych polsko-węgierskich.


W Sarospatak istniała słynna szkoła wyższa, założona przed 400 laty. Mury tej uczelni opuściło w dawnych wiekach wielu wybitnych węgierskich polityków i pisarzy. Wykładał tu i pracował wybitny pedagog czeski XVII stulecia, Amos Comenius (Komensky).

Interesujące jest święto winobrania, obchodzone w Sarospatak bardzo hucznie według dawnych zwyczajów. Uliczkami miasta przeciąga barwny pochód, wszyscy śpiewają, przepijając gęsto do wielkiej, drewnianej figury siedzącej na beczce młodego wina. Figura przedstawia huzara w historycznym stroju, huzar zaś - jak wiadomo - jest symbolem opilstwa i hulaszczej uciechy.

W pobliżu Sarospatak znajdują się dwa zamki: Regec i Boldogkovara, dziś - w ruinach, należące niegdyś do potężnego systemu obronnego, strzegącego siedziby księcia Rakoczi. Poza tym widzi się wkoło lasy i winnice. Owe świetnie utrzymane winnice ciągną się wzdłuż rzeki Bodrog na południowy zachód, aż do Tokaju.

Czytaj dalej:
Średniogórze północne cz. 1
Średniogórze północne cz. 2
Średniogórze północne cz. 3
Średniogórze północne cz. 4
Średniogórze północne cz. 5
Średniogórze północne cz. 6
Średniogórze północne cz. 7
Średniogórze północne cz. 8
Średniogórze północne cz. 9
Średniogórze północne cz. 10
Średniogórze północne cz. 11
Średniogórze północne cz. 13