WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Średniogórze północne cz. 3

Dziś mieszkańcy tej ziemi nie muszą daleko szukać pracy. Mogą ją znaleźć w okolicy Salgotarjan. Miasto jest młode i zawdzięcza swą nazwę zamkawi Salgo, oraz rzece Tarjan. Jeszcze w początkach XIX w. w dolinie tej rzeki mieszkało zaledwie 900 osób, rolników i ich rodzin. Ale pewnego dnia wędrowny rzemieślnik z Pesztu dostrzegł dym, unoszący się nad zboczem góry. Okazało się, że dymi przypadkowo podpalony, płytki pokład doskonałego węgla brunatnego. Wkrótce zbudowano pierwsze kopalnie węgla, później zakład metalurgiczny i hutę szkła.

Aż do II wojny światowej przedsiębiorcy nastawieni byli wyłącznie na osiągnięcie doraźnych zysków, nie troszczono się o rozwój samego miasta. Była to zaniedbana osada robotnicza, składająca się z większej ilości zwykłych chałup, niż murowanych domów, Po wyzwoleniu poczyniono wiele nakładów: wyrosły nowe dzielnice mieszkaniowe, szkoły, ratusz, dom kultury, parki, wodociągi i stadiony sportowe. jest to więc obecnie niemal zupełnie nowe, piękne i czyste miasto. Oprócz kopalni węgla czynna jest fabryka wyrobów stalowych i zakłady produkujące maszyny rolnicze. W bliskim sąsiedztwie miasta wznosi się wzgórze Var-hegy (620 m), na którego szczyt zbudowano kolejkę. Podziwiać tu można ruiny zamku Salgo, wzniesionego w roku 1271. Inną osobliwością okolicy jest wzgórze Karnacs, gdzie znaleziono i odsłonięte skamieniałe szczątki flory i fauny sprzed wielu milionów łat.

Z obu tych wyniosłości widać doskonale góry Matra. Wznoszą się one na południu, zwartym, mało rozczłonkowanym, ciemnym masywem.

Góry Matra mają ok. 40 km długości i przeciętnie 13 km szerokości. Najwyższe szczyty osiągają wysokość 1000 m n.p.m. Góry te są pochodzenia wulkanicznego, ich krystaliczny rdzeń jest słabo podatny na erozję i głównie temu zawdzięczają swe obłe, kopulaste kształty.


W przewodnikach i turystycznych prospektach wiele można wyczytać o ciszy i spokoju, pierwotnej przyrodzie i malowniczości tych gór. Zgadza się tylko jedno, mianowicie malowniczość. Poza tym są to najliczniej, zarówno w zimie jak i w lecie odwiedzane góry węgierskie. Decyduje o tym bliskość stolicy i sława najwyższego wierzchołka kraju - Kekes (1015 m). Niemal każdy dogodny punkt wykorzystano tutaj dla postawienia schronisk, domów wypoczynkowych i całych uzdrowisk. Nawet na najwyższym szczycie wybudowano ogromne nowoczesne sanatorium, wyposażone w basen pływacki. Leczy się tutaj skrofuły i przeprowadza różne kuracje rekonwalescenckie. Komunikacja autobusowa dociera do wszystkich uzdrowisk, a także na najwyższe szczyty - Kekes i Galyeteto (965 m), gdzie wznosi się kolosalny, super nowoczesny dom wczasowy związków zawodowych.

Najważniejszymi uzdrowiskami są Matrafured, Matrahaza i Paradfurdo. Wszystkie dysponują zdrojami wód mineralnych, oraz doskonale funkcjonującą siecią hoteli i pensjonatów. Są to więc typowe góry zagospodarowane. Oprócz mnóstwa dróg i ścieżek spacerowych znajdują się tutaj nartostrady i trasy zjazdowe. W ciągu zimowych miesięcy utrzymuje się w górach Matra najgrubsza i najtrwalsza pokrywa śnieżna.

Czytaj dalej:
Średniogórze północne cz. 1
Średniogórze północne cz. 2
Średniogórze północne cz. 4
Średniogórze północne cz. 5
Średniogórze północne cz. 6
Średniogórze północne cz. 7
Średniogórze północne cz. 8
Średniogórze północne cz. 9
Średniogórze północne cz. 10
Średniogórze północne cz. 11
Średniogórze północne cz. 12
Średniogórze północne cz. 13