WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Węgierska Republika Ludowa cz. 4

Ta koncentracja decydowała o rozwoju sieci komunikacyjnej. Najważniejszym węzłem kolejowym, szosowym, lotniczym i transportu wodnego jest Budapeszt. Długość linii kolejowych wynosi ok. 10 tys. km, są one jednak przeważnie (w południowej części kraju) jednotorowe. Coraz większą rolę odgrywa trakcja spalinowa. Dróg bitych jest ok. 30 tys. km, dróg wodnych - ok. 1200 km, przy wysokim stanie wody - 1500 km. Żegluga trwa przez 8-9 mies. w roku. Główny port rzeczny na wyspie Czepel osiąga rocznie ponad 700 tys. ton przeładunków. Mimo braku dostępu do morza Węgry posiadają (w portach krajów zaprzyjaźnionych na Morzu Czarnym i w Gdańsku) statki morskie o łącznym tonażu ponad 10 tys. DWT. Dobrze rozwinięta jest wewnętrzna komunikacja lotnicza, łącząca 12 miejscowości. Ponadto utrzymuje się połączenia lotnicze z 23 krajami w Europie i poza Europą.

Bazę energetyczną stanowią przede wszystkim elektrownie cieplne, korzystające z węgla kamiennego i brunatnego. Buduje się także siłownie wodne, np. w Ikervar na Rabie i w Tiszalok na Cisie. Wydobycie węgla różnych gatunków wyniosło w 1964 r. 31,5 mln ton, boksytu - półtora miliona ton, rudy żelaza - 0,5 mln ton. Prócz tego duże znaczenie ma wydobycie ropy naftowej (1,8 mln ton) i gazu ziemnego (ponad 300 mln m3).


Przemysł hutniczy obok produkcji surówki i stali dał w 1964 r. 56,9 tys. ton czystego aluminium. Pod tym względem Węgry zajmują 6 miejsce w Europie i 9 na świecie. Główne ośrodki hutnictwa żelaza znajdują się w Dunaujvaros, Miszkolc, Czepel i Ozd, zaś aluminium w Inota, Ajka i Tatabanya.

Węgierski przemysł ciężki i maszynowy produkuje wyroby walcowane, lane i prasowane, obrabiarki, maszyny rolnicze i górnicze, kompletne urządzenia przemysłowe i sprzęt komunikacyjny. Ta ostatnia kategoria wyrobów jest specjalnością Węgrów - szczególnie autobusy i trolejbusy, lokomotywy spalinowe, wagony towarowe i osobowe. Mniejsze znaczenie ma natomiast produkcja samochodów ciężarowych.

Przemysł teletechniczny daje przede wszystkim aparaty radiowe, lampy, telewizory. Chemia wykorzystuje produkty destylacji węgla w koksowniach (medykamenty, barwniki, odczynniki), coraz lepiej rozwija się wielka synteza (nawozy sztuczne, masy plastyczne, sztuczne włókna). Poważne miejsce zajmują Węgry w produkcji zapałek.

Czytaj dalej:
Węgierska Republika Ludowa cz. 1
Węgierska Republika Ludowa cz. 2
Węgierska Republika Ludowa cz. 3
Węgierska Republika Ludowa cz. 5
Węgierska Republika Ludowa cz. 6
Węgierska Republika Ludowa cz. 7