WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 10

Na przedłużeniu ulicy Voros Hadsereg leży ciąg szerokich alei (dawny szlak komunikacyjny południe-północ), przecinających na dalekim przedmieściu piękne parki, w których wybudowano stadiony sportowe, pływalnie i uzdrowisko. Ostatnio dzielnica ta wzbogaciła się o sanatorium, sąsiadujące z zakładem kąpielowym i przyrodoleczniczym.

Na rozwoju miasta zaważyły w sporej mierze dwie okoliczności: jego status wolnego miasta i fakt, że nie było ono okupowane przez Turków. Silne były związki Debreczyna z Polską. Kupcy tutejsi utrzymywali w Krakowie stałe przedstawicielstwa, tamże wysyłano na studia na Jagiellońskiej Wszechnicy zdolną młodzież. Później, w okresie reformacji założono własne kolegium. Debreczyn stał się jednym z najważniejszych w Europie Środkowej ośrodków reformacji. Nazywano go nawet "kalwińskim Rzymem" - tutaj znajdowały się drukarnie powielające kalwińskie księgi, liczne było protestanckie duchowieństwo, któremu swobodę wiary zapewniała liberalna rada miejska.

Dzięki wysokiemu poziomowi oświaty oraz umiłowaniu swobody przez mieszczan, znajdowały tu zawsze silny oddźwięk idee walk o niepodległość. Kolejni przywódcy węgierscy, jak Istvan Bocskay, Gyorgy Rakoczi i Ferenc Rakoczi II mieli tu zawsze licznych zwolenników. W czasie walk rewolucyjnych XIX w. setki ochotników zaciągnęło się pod sztandary Kossutha. Wszyscy chyba bohaterowie narodu węgierskiego mają w Debreczynie swe pomniki - najbardziej okazały stoi przed kościołem ewangelickim, jest to pomnik Lajosa Kossutha. Na tyłach kościoła, wśród klombów i drzew podziwiać możemy trzy inne monumenty. Jeden z nich, to pomnik Istvana Bocskaya, przywódcy walk wyzwoleńczych z początku XVII w. Drugi jest pomnikiem męczeństwa stu kilkudziesięciu kaznodziejów i nauczycieli kalwińskich z Debreczyna, uwięzionych w roku 1673 na rozkaz dworu wiedeńskiego, a następnie sprzedanych na galery do Turcji. Większość z nich zmarła w męczarniach, 40 tylko wyswobodził po kilku latach holenderski admirał de Ruyter. Okrężną drogą wrócili oni szczęśliwie do rodzinnego miasta. Trzeci pomnik poświęcono znakomitemu uczonemu tutejszego kolegium, botanikowi Samuelowi Dioszegi. Tak więc na jednym placu sąsiadują ze sobą pomniki symbolizujące trzy nurty tradycji historycznych miasta.


Budowle zabytkowe nie mają zbyt dawnego rodowodu. Najstarszy jest tzw. "mały" kościół kalwiński u zbiegu ulic Voros Hadsereg i Szechenyi. Pochodzi on z XVIII w., ozdabia go wysoka, tępo ścięta wieża. Natomiast "wielki" kościół kalwiński na końcu ulicy Voros Hadsereg, o pięknej elewacji frontowej z dwoma symetrycznymi wieżami został zbudowany w początkach XIX w. Przy tejże ulicy wznosi się budynek dawnego ratusza miejskiego z kolumnowymi arkadami (na rogu ul. Kossutha) oraz największy hotel o intrygującej nazwie Arany Bika - Pod Złotym Bykiem. W XVII w. pewien bogaty mieszczanin o nazwisku Bika (Byk) zapisał w testamencie swój dom (stojący w tym właśnie miejscu, gdzie dzisiejszy hotel) radzie miejskiej, z przeznaczeniem na stancję dla studentów i uczonych. Był to więc jakby dom akademicki, później zamieniony na hotel miejski. Na parterze hotelu Arany Bika znajdują się biura podróży, najlepsza w mieście restauracja i kawiarnia, słynąca ze świetnych lodów.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20