WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 16

Rzekę Hortobagy przekraczamy po kamiennym moście zbudowanym w 1827 r. składającym się z ośmiu łuków. Most ten opiewają liczne pieśni ludowe, poświęcono mu także kilka poematów romantycznych. Ale trudno i tutaj odetchnąć atmosferą przeszłości — nieustannie mkną samochody ciężarowe, autobusy i motocykle. Obok karczmy — Csarda Hortobagy — parking niemal zawsze pełen samochodów, a rozbawieni turyści fotografują się na schodkach sędziwego budynku w wypożyczonym kożuchu pasterskim. Gdy wrócimy do Debreczyna i wyruszymy następnego dnia na północ, ukaże się nam krajobraz nieco inny: łagodne, faliste wzgórza, na których pola kartofli i tytoniu przeplatają się z zagajnikami akacji. Region ten nosi nazwę Nyirseg; wyróżnia się z całej Wielkiej Niziny nie tylko odmienną formą ukształtowania powierzchni. Podczas gdy wszędzie indziej brak jest typowych wiosek, ludność rolnicza skupia się bądź na peryferiach miast, bądź też mieszka w luźno rozrzuconych, samotnych zagrodach — tutaj widzimy nieduże skupiska zagród. Te drobne przysiółki zwane są po węgiersku "bokor", czyli "kępka".

Ziemia ta była gęsto zamieszkana w okresie wielkiej wędrówki ludów, Madziarzy zastali na niej rolnicze osady. Świadczą o tym bogate znaleziska archeologiczne, m.in. typowe kurhany, takie jak na Ukrainie. Ale w czasie wojen XVI i XVII w. okolica uległa spustoszeniu, a w wieku XVIII wielcy właściciele ziemscy przeprowadzili planową akcję osadniczą, budując wioski dla pańszczyźnianych chłopów.


Stolicą tego regionu jest miasto Nyiregyhaza, założone w XVIII w. liczące obecnie ok. 60 tys. mieszkańców. Większość reprezentacyjnych gmachów zbudowana została w stylu barokowym: kościół ewangelicki przy placu Kalwina, ratusz miejski przy placu Kossutha, oraz dwa inne kościoły — katolicki i ewangelicki. W Nyiregyhaza urodził się wybitny malarz węgierski Gyula Benczur (1844-1920), tutejsze muzeum posiada piękną kolekcję jego płócien, oraz regionalne zbiory archeologiczne i etnograficzne. Innego słynnego rodaka — Bessenyei — uczcili mieszkańcy Nyiregyhaza pomnikiem. Na placu Bessenyei wznosi się statua wyobrażająca tego pisarza, który w młodości był oficerem gwardii na dworze Marii Teresy, później pod wpływem francuskich encyklopedystów porzucił slużbę wojskową, chwycił za pióro i stał się pierwszym na Węgrzech propagatorem idei Oświecenia. Podobnie jak większość miast węgierskich, Nyiregyhaza ma własne kąpielisko, dysponujące wodami mineralnymi. Jeśli ktoś ma ochotę, może odwiedzić także pięknie rozbudowane kąpielisko Sostogyogyfurdo, oddalone od miasta zaledwie o kilka kilometrów w kierunku północno-wschodnim. Celem nieco dłuższej wycieczki może być miasteczko Nyirbator, położone ok. 35 km na wschód od Nyiregyhaza. Nyirbator było rodową siedzibą rodu książąt Batory, zapisaną w historii tak Węgier, jak i Polski. Zabytkami miasteczka są ufundowane przez Batorych dwa kościoły: katolicki i protestancki.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20