WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 17

Z niektórych, bardziej wyniosłych wzgórz w okolicach Nyiregyhaza można w dzień pogodny dostrzec ciemniejące na północy sylwetki gór Zemplen. Na wschodzie natomiast piętrzą się szczyty rumuńskich Karpat. Nyirseg jest najdalej na północny wschód wysuniętym regionem Wielkiej Niziny. Cisa, biorąca początek w Rumunii, jest główną rzeką Niziny. Minąwszy Tokaj, rozlewa się szeroko po płaskich równinach, niezliczonymi meandrami dociera do Szolnok i zdąża od tego miejsca prosto na południe. Od Szolnok do Szeged jest Cisa rzeką spławną, w okresie od wiosny do jesieni kursują po niej statki pasażerskie i liczne pociągi barek towarowych.

Obecnie nurt rzeki jest uregulowany i spokojny, lecz przez długie wieki Cisa była postrachem i plagą rolników Wielkiej Niziny. Jest to rzeka bardzo młoda, uczeni sądzą, że powstała ona w końcowym okresie epoki lodowej. Ponieważ obfite wody spływały z północy przez płaską równinę, rzeka nieustannie zmieniała koryto, zaś jej zwierciadło było niewiele niższe niż poziom płaskich łąk i pól. Każdy wylew zatapiał (w obecnych granicach Węgier) około 2 mln ha terenów nadrzecznych. Cały ten obszar zalewowy składał się praktycznie z nieużytków: łach piasku, mokradeł, starorzeczy. Poważniejsze powodzie docierały aż do osad ludzkich i miast. Tak np. wielka powódź w roku 1879 zdewastowała większą część miasta Szeged.


W drugiej połowie XIX w. rozpoczęto regulację Cisy. Dzieło zostało ukończone dopiero w ostatnich latach. W roku 1954 oddano do użytku zaporę i hydroelektrownię w Tiszalok. Sztuczne jezioro magazynuje 200 mln m3 wody, część tego zapasu w ilości 60 m3 na sekundę kierowana jest do Głównego Kanału Wschodniego i nawadnia 100 tys. ha ziemi. Natomiast w nadrzecznych obszarach dolnej Cisy uzyskano przez regulację i obniżenie zwierciadła wody setki tys. ha nowych gruntów rolniczych, lub też łąk kośnych.

Bagniste tereny w okolicach Szolnok wykorzystano w zaskakująco pomysłowy sposób — sadzi się tu mianowicie ryż. Eksperymenty przeprowadzone po raz pierwszy po roku 1945 dały dobre rezultaty i obecnie pola ryżowe nad Cisą obejmują powierzchnię równą 0,5% ogółu pól uprawnych kraju. Ziemie położone na wschód od Dolnej Cisy przecina rzeka Keresz (Koros). Dorzecze Kereszu jest bardzo urozmaicone — napotykamy tutaj lasy i soczyste łąki, na których od czasu do czasu pojawiają się rzadkie ptaki, dropie. Keresz zbiera liczne dopływy: Biały Keresz, Czarny Keresz, Szybki Keresz, Berettyo oraz Hortobagy.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20