WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 18

Region rolniczy, ograniczony od zachodu przez Cisę, od północy przez Keresz, zaś od wschodu i południa przez granicę rumuńsko-węgierską, należał do najbardziej przeludnionych i najbiedniejszych w całym kraju. Małorolne gospodarstwa nie mogły wyżywić licznych rodzin, kto mógł szukał chleba na emigracji. Stąd wywodzili się radykalni działacze ruchu ludowego, tutaj raz za razem chłopi zrywali się do walki o ziemię i chleb. Realizację tych celów przyniosła dopiero reforma rolna z 1945 roku. Rzecz ciekawa, że region ten został po części skolonizowany przez emigrantów z całkiem innego, lecz równie biednego i przeludnionego obszaru — Słowacji. Turcy zniszczyli całkowicie główne miasto regionu, Bekescsaba, oraz obrócili w perzynę wiele innych osad. Pierwszymi mieszkańcami Bekescsaby po ustąpieniu Turków — miasto założono na nowo na wyludnionych ruinach — byli właśnie Słowacy. Do dziś mniejszość słowacka jest tu stosunkowo licznie reprezentowana, zaś miasto stanowi główny ośródek kulturalny Słowaków węgierskich. Istnieją szkoły podstawowe oraz gimnazjum ze słowackim językiem wykładowym, tutaj skupia się słowacka inteligencja, artyści i działacze kulturalni. W muzeum miejskim zgromadzono ciekawe zbiory etnograficzne, m.in. eksponaty z zakresu sztuki ludowej słowackich kolonistów.

Muzeum pełni także funkcję badawczego instytutu naukowego. Oprócz ekspozycji etnograficznej i archeologicznej posiada ono piękną galerię obrazów jednego z najwybitniejszych malarzy węgierskich, Michała Munkacsy. We wczesnej młodości przyszły artysta pracował w tym mieście jako czeladnik stolarski.


Bekescsaba liczy ponad 50 tys. mieszkańców i zajmuje dużą powierzchnię. Ulice są szerokie, wysadzane drzewami, nad brzegami dwóch kanałów przecinających teren miasta rosną przepiękne płaczące wierzby. Wszędzie mnóstwo kwiatów, strzyżonych trawników, każdy skwer czy placyk pracowite ręce ogrodników zamieniły w jeden wielki klomb. Miasto jest siedzibą władz administracyjnych okręgu, węzłem komunikacyjnym, ośrodkiem handlowym dla rozległej okolicy rolniczej oraz w ostatnich latach także i najważniejszym w tej części kraju ośrodkiem przemysłowym.

Nie sama bowiem tylko reforma rolna rozwiązała problem przeludnienia. Zlokalizowano tutaj kilka nowoczesnych zakładów przemysłowych, zatrudniających nadwyżkę siły roboczej. Pracuje spora fabryka gotowej odzieży, mniejsze od niej zakłady tekstylne, wielka chłodnia przemysłowa magazynująca eksportowy drób mrożony i jaja, a takie fabryka konserw mięsnych. Specjalnością tego zakładu są konserwy z drobiu cieszące się dużym powodzeniem wśród odbiorców zagranicznych. W związku z tymi inwestycjami rozwinęła się w okolicy bardzo silnie hodowla drobiu, dająca rolnikom spore dochody mimo niewielkiej powierzchni gospodarstw. W odległości kilkunastu kilometrów od Bekescsaby znajduje się małe Miasteczko Gyula. W środku osady wznoszą się mury XIV-wiecznego, potężnego zamku. Jest to jedyny zamek zachowany na obszarze Wielkiej Niziny w stanie nienaruszonym od średniowiecza — stanowi więc bezcenny zabytek architektury, licznie odwiedzany przez turystów. Atrakcją innego rodzaju są słynne wędliny "gyulai kolbasz", obecnie produkowane na skalę przemysłową w nowej fabryce przemysłu spożywczego. Wytwarza ona ponadto wiele konserw i koncentratów, między innymi skondensowane i sproszkowane mleko. Opodal miasta, blisko starego lasu nad brzegiem rzeki wybudowano niedawno sanatorium przeciwgruźlicze, stanowiące własność związków zawodowych.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20