WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 19

Na zachód od Bekescsaba, nad starorzeczem Kereszu, leży miejscowość Szarvas. Żył tu i pracował w XVIII w. słynny postępowy pedagog i działacz społeczny, pastor Samuel Tessedik. Był to uczony botanik, który po raz pierwszy w kraju wprowadził uprawę koniczyny i lucerny, propagował nowoczesne jak na owe czasy metody uprawy roli i prowadził liczne doświadczenia naukowe z zakresu hodowli roślin. W roku 1799 założył pierwszą na terenie Węgier szkołę rolniczą oraz park botaniczny. Dziś arboretum w Szarvas, znacznie rozwinięte w ciągu niespełna dwu wieków istnienia, stanowi Park Narodowy, często odwiedzany tak przez turystów, jak i naukowców.

Warto też wiedzieć, że w południowo-wschodnim zakątku Wielkiej Niziny znajdują się trzy uzdrowiska, dysponujące kąpielami i wodami mineralnymi. Są to Bekes (na północ od Bekescsaba) oraz Gyoparosfurdo i Kakasszek (tuż obok miasteczka Oroshaza, na linii kolejowej Bekescsaba-Szeged). Zmierzając w stronę Szeged, kończymy okrężną podróż po Wielkiej Nizinie.


Szeged jest piątym pod względem liczby mieszkańców (ok. 100 tys.) miastem kraju, leży u zbiegu Cisy i Maruszy (Maras), niedaleko punktu, w którym zbiegają się granice Węgier, Serbii i Rumunii. Zgodnie z charakterem osadnictwa na Wielkiej Nizinie, także i Szeged ma w swym obrębie (800 km kw.) sporo mniejszych osad podmiejskich o charakterze rolniczym. Jedna z tych osad, Pusztaszer, upamiętniła się w historii kraju ważnym wydarzeniem. Właśnie tutaj odbyła się w IX w. walna narada wojowników madziarskich pod przewodnictwem Arpada. Uchwalono wówczas osiedlenie się w nowym kraju. Na pamiątkę ustawiono w tym miejscu pomnik z brązową postacią Arpada. W dniu 29 marca 1945 r. na polach Pusztaszer wbito w ziemię pierwsze słupy, oznaczające nowy podział ziemi po reformie rolnej. W ten sposób nadano doniosłej przemianie znaczenie symbolu. Mówiło się wówczas, że oto po jedenastu wiekach lud węgierski nareszcie bierze w posiadanie węgierską ziemię — w całym sensie tego słowa. Warto przypomnieć, że w trakcie reformy rozdzielono 1857 tys. ha ziemi obszarniczej (połowa gruntów w całym kraju) między 642 tys. rodzin bezrolnych i małorolnych chłopów.

Miasto Szeged ma bardzo dawne tradycje historyczne. Już w czasach Arpada istniała tu — w pobliżu dogodnej przeprawy — osada handlowa i rzemieślnicza.

Ale dzisiejszy obraz miasta w małym tylko stopniu nawiązuje do dawnych tradycji urbanistycznych. W średniowieczu i w czasach nowożytnych miasto raz za razem pustoszyły pożary, trawiąc cenne zabytki. Wreszcie w roku 1879 gwałtowna powódź zniszczyła kompletnie 5 500 budynków spośród 5 800 istniejących przed katastrofą. Miasto leżało w ruinach.

W całej Europie zbierano wówczas ofiary na odbudowę miasta. Przez wdzięczność nadano nowym ulicom nazwy licznych miast europejskich. Nie była to właściwie odbudowa, lecz wznoszenie jakoby innego miasta, według specjalnie opracowanego planu urbanistycznego. Centrum miasta stanowi plac Szechenyi o powierzchni 50 tys. m kw. Od tego placu rozchodzą się promieniście szerokie aleje. Na placu stoją trzy pomniki: Istvana Szechenyiego, Lajosa Tiszy (kierownika odbudowy miasta po katastrofie) oraz Pala Vasarhelyi, inżyniera, zasłużonego przy regulacji Cisy.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 20