WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 2

Płaskie tereny dorzecza Hortobagy stanowią region o historycznej nazwie Hajdusag. Północno-wschodni zakątek Wielkiej Niziny, wciśnięty między koryto górnej Cisy od zachodu i przedpole rumuńskich Karpat od wschodu, to Nyirseg, region o ukształtowaniu łagodnie falistym, na peryferiach nawet pagórkowatym, pod względem krajobrazowym zupełnie odmienny od typowego pejzażu rolniczych Nizin.

Wielka Nizina nie ma miasta, które mogłoby być uważane za stolicę całej krainy; największymi ośrodkami są Debreczyn na północnym wschodzie, Szeged na południu i Kecskemet między Cisą i Dunajem. Każde z tych miast stanowi centrum administracyjne, kulturalne i handlowe tylko dla jednego z regionów, składających się na całą Nizinę. Układ komunikacyjny na tym obszarze nie jest przejrzysty: wyróżniają się tylko dwie trasy o dużym znaczeniu. Jedna z nich wiedzie z Budapesztu na wschód przez Cegled i Szolnok do Debreczyna, stąd zaś na północ do Nyiregyhaza. Druga prowadzi z Budapesztu na południowy wschód przez Kecskemet do Szeged. Wielka Nizina zaczyna się niemal u samych wrót stolicy. Jadąc z Budapesztu koleją, lub szosą na południowy wschód, zobaczymy niebawem - ledwie skończą się przedmieścia - krajobraz typowy dla większej części tego ogromnego regionu. Rozległe pola pszenicy, kukurydzy, uprawy warzywne i sady, żywopłoty akacjowe i zagajniki. W odległości 70 km od stolicy leży pierwsze miasteczko - Cegled, dalej na wschód (nad brzegiem Cisy) Szolnok, zaś na południe od Cegled - dwie interesujące miejscowości Nagykoros i Kecskemet.

Cegled, rozrzucona na znacznej przestrzeni osada, malownicza dzięki czerwonym dachom, jest znana w historii dzięki dwom faktom. Tutaj w roku 1514 Gyorgy Dozsa, wódz powstania ludowego wygłosił swą słynną mowę do chłopów zebranych na rynku. Była to już w XVI w. okolica o intensywnym rolnictwie. W czasie wojny o niepodległość 1848/49 na tym samym rynku przemawiał Lajos Kossuth, wzywając do odparcia wdzierających się na Węgry wojsk cesarskich. Tutejsze Muzeum Kossutha posiada bogatą ekspozycję pamiątek po bohaterze i wodzu walk wyzwoleńczych.


Nagykoros stanowi centrum okolicy znanej z uprawy najlepszych owoców i warzyw w kraju. Rzecz ciekawa, że jeszcze przed niespełna stu laty warstwa żyznej gleby była tutaj przykryta lotnymi piaskami. Unieruchomienie i następnie usunięcie tych piasków jest dziełem pracowitych rolników z Nagykoros. Jednemu z tych chłopów, specjalnie zasłużonemu w walce z piaskiem, zarząd gminy wystawił przed laty pomnik.

Obecnie uprawia się tutaj pomidory, paprykę, ogórki i znakomitą sałatę, oprócz tego są wspaniale utrzymane sady jabłoni, śliw, grusz i drzew morelowych. W lecie odchodzą z Nagykoros specjalne towarowe pociągi ekspresowe, dostarczające stolicy, ośrodkom przemysłowym i przedsiębiorstwom eksportowym zarówno owoce, jak i warzywa. Pierwsze miejsce w wywozie zajmuje sałata o wyjątkowo cienkich i smacznych liściach.

Zabytkami miasta są kościół (obecnie ewangelicki) zbudowany w XII w. i odbudowany po najeździe Tatarów w stylu gotyckim, XVI-wieczna szkoła

reformowana (której mury opuściło wielu znanych ludzi, m.in. poeta Janos Arany) oraz jednopiętrowy ratusz, zbudowany w stylu węgierskiego baroku w wieku XVIII.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20