WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 4

Osobliwością tego regionu było także do niedawna pastwisko gminy Kecskemet o pow. 20 tys. ha. Był to obszar zupełnie płaskich łąk, na których wypasano wspólnie stada bydła należące do mieszkańców gminy. Ale ktoś, kto zmylony nazwą Bugac-Pusta chciałby tu szukać romantycznych cech życia na "puszcie" - będzie bardzo zawiedziony. Część dawnej "puszty" zamieniono bowiem na żyzne pola uprawne, część zalesiono, reszta stanowi pastwisko dla nowoczesnych, świetnie prowadzonych farm hodowlanych spółdzielni produkcyjnych. Warto więc tu przyjechać, ale z innego względu: by zobaczyć, jak resztki archaicznego systemu gospodarowania ustępują przed nowoczesnością, przed mechanizacją, elektryfikacją i intensyfikacją produkcji rolnej i hodowlanej. Niektóre z tutejszych gospodarstw państwowych i spółdzielczych mają opinię wzorowych.

Zjawisko wtórnego scalania rozproszonego w XVIII i XIX w. osadnictwa wiejskiego jest zresztą typowe dla całej Wielkiej Niziny. Nie wszędzie trzeba je prowadzić z takim rozmachem jak w okolicach Kecskemet. Ale niemal każde miasteczko ma na rozległych peryferiach wiejskie chałupy, zaś pokaźny procent mieszkańców to rolnicy, posiadający pola daleko od domu. Oczywiście proces deglomeracji takich skupisk nie jest łatwy ani nie daje się przeprowadzić zbyt szybko.


Jeśli zechcemy wyruszyć stąd w podróż po wschodniej części Niziny Węgierskiej, droga będzie niezawodnie wiodła przez Szolnok. Tutaj bowiem znajduje się jedna z trzech (w obrębie Węgier) przepraw kolejowo-szosowych przez Cisę. Pozostałe: Tokaj na samej północy oraz Szeged na południu. Stąd też dzięki centralnemu położeniu Szolnok jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Niziny. Odgrywał zresztą tę rolę już w czasach rzymskich. Nie było tu wówczas mostu, lecz dogodny bród. Wyprawy rzymskie zmierzające z Panonii do Dacji przekraczały Osę w tym właśnie punkcie, zaś na wyższym, nie zagrożonym przez wylewy, prawym brzegu istniała już wtedy osada handlowa. Tutaj wymieniano towary spławiane Cisą, oraz te, które transportowali kupcy drogą lądową.

W okresach późniejszych miasto nie zdołało jednak rozwinąć się, wegetowało dzięki przeprawie na Cisie, wreszcie w czasach tureckich wchłonęło wielu rolników z okolicy, podobnie jak Kecskemet. Obecnie liczy niespełna 30 tys. mieszkańców, ale jego charakter zmienił się po roku 1945 dość radykalnie. Wybudowano tutaj fabrykę celulozy, przerabiającą słomę ryżową. Pracuje także nowoczesna fabryka nawozów sztucznych, dostarczająca rolnikom przede wszystkim superfosfatu.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20