WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 5

Szolnok nie ma wybitniejszych budowli zabytkowych, lecz jest mimo to malowniczym, czystym, bogatym w zieleń i kwiaty miasteczkiem. Atrakcją ściągającą turystów jest miejscowe kąpielisko, którego gorące radioaktywne wody (57°) mają silne własności lecznicze. Pod miastem znajduje się słynna "kolonia artystów", założona przed stu laty przez austriackiego malarza A. Pettenkofena. Domki tej kolonii rozrzucone są w pięknym parku na brzegu Cisy. Malarze osiedlali się tutaj na kilka, a nawet kilkanaście lat, by uczyć się kunsztu od wybitniejszych kolegów. Toczyły się dyskusje, wspólnie oceniano nowe płótna lub rzeźby. Była to więc jakby akademia sztuk pięknych bez szkolnej dyscypliny. Kształciło się tutaj kilka pokoleń plastyków węgierskich.

Nie opodal kolonii podziwiać można piękny pomnik, wykuty w białym marmurze. Jest to posąg gen. Damjanicha, bohatera wojny 1848/49 i głównodowodzącego armii honwedów w bitwie, stoczonej na polach pod Szolnok w dniu 5 marca 1849 roku. Węgrzy wykorzystując dogodną przeprawę, niespodzianie pojawili się wówczas na prawym brzegu Cisy i rozgromili maszerującą od zachodu armię austriacką. Był to początek serii zwycięstw węgierskich w kampanii tego roku.

Szolnok leży na linii, rozgraniczającej dwa regiony rolnicze o nazwach Jaszsag i Nagykunsag. Pierwszy z nich rozciąga się na północny zachód od Cisy w kierunku stolicy i gór Matra, drugi na południowy wschód od tej rzeki. Rzecz ciekawa, zarówno nazwy jak i rdzeń etniczny ludności tych regionów są pochodzenia obcego.


Jaszsag, to ziemia dawnych Jazygów, ludu koczowniczego który przywędrował tutaj z Azji w tym samym czasie co Madziarowie. Historyczną stolicą Jazygów było miasteczko noszące dziś nazwę Jaszbereny położone nad rzeczką Zagyva. Początkowo Jazygowie toczyli z Madziarami walki, później jednak prawdopodobnie już w X i XI wieku przejęli język, zwyczaje i zwierzchność Madziarów, stojących od nich znacznie wyżej kulturalnie. Nagykunsag - Wielka Kumania - stanowi obszar zasiedlenia Kumanów, tego samego szczepu pokrewnego Madziarom, który po części zajął ziemie leżące między Cisą i Dunajem w południowej części kraju. Jako krewniacy, Kumanowie zjednoczyli się z Madziarami bez walk i jeszcze szybciej niż Jazygowie. Ale pod względem gospodarczym mieszkańcy Nagykunsag byli bardziej konserwatywni. Właśnie tutaj, na ogromnych łąkach nad Cisą, jeszcze w początkach XIX w. wypasano wielkie stada bydła tradycyjnym sposobem, przyniesionym przed wiekami ze stepów azjatyckich.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20