WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska cz. 9

Debreczyn (Debrecen) jest trzecim co do ilości mieszkańców miastem Węgier (ok. 140 tys.) i zarazem największym miastem Wielkiej Niziny. Jest to nie tylko ośrodek przemysłowy i kulturalny, nie tylko węzeł komunikacyjny, ale i uzdrowisko. Ale swą popularność w kraju zawdzięcza Debreczyn przede wszystkim wydarzeniom historycznym.

Po raz pierwszy nazwa miasta była na ustach wszystkich Węgrów w roku 1849. W kwietniu tego roku w przestronnym wnętrzu kościoła kalwińskiego zebrał się pod przewodnictwem Lajosa Kossutha parlament, by uznać Węgry za "wolne, samodzielne i niepodległe państwo" oraz ogłosić detronizację Habsburgów. Ale idee Kossutha długo musiały czekać na realizację. Dopiero w roku 1944 i to właśnie - dziwnym zbiegiem okoliczności - także w Debreczynie, zebrało się 21 grudnia Zgromadzenie Narodowe, by powołać pierwszy w historii kraju prawdziwie demokratyczny rząd. Większa część terytorium państwowego znajdowała się wówczas pod okupacją faszystów, Debreczyn był pierwszym z wyzwolonych większych miast.

Tradycje walk niepodległościowych, liberalizmu, demokratyzmu i oświecenia są w tym mieście bardzo silne. Złożyło się na to wiele przyczyn. Miasto powstało w późnym średniowieczu (XIV w.) przez połączenie trzech wiosek. Król Ludwik Wielki (ojciec Jadwigi) nadał młodemu miastu duże przywileje, np. wyboru własnego sądu, dzięki czemu Debreczyn wkroczył do historii od razu jako wolne miasto.


Szybko nabrały znaczenia i rozgłosu tutejsze jarmarki, osiedlali się kupcy i rzemieślnicy. Miasto powstało tak szybko, że dziś jeszcze w układzie ulic starej jego części można dostrzec chaotyczność i przypadkowość. Główna ulica biegnąca od dworca kolejowego do placu Kossutha, zamknięta masywną sylwetką kościoła kalwińskiego, to szeroka aleja, przy której skupiają się najważniejsze i najstarsze budynki. Nie było tutaj nigdy właściwego rynku w kształcie centralnego placu. Funkcję tę pełniła po prostu szeroka droga, niegdyś zwana ulicą Targową, dziś nosząca nazwę Voros Hadsereg. Z końcowego punktu tej alei rozchodzą się w różne strony szerokie ulice, pokrywające się z dawną siecią dróg polnych. Natomiast boczne uliczki, zabudowane małymi domkami, stojącymi wśród ogrodów - to po prostu typowe dla dawnych Węgier, nieregularne, wielokrotnie załamujące się uliczki owych trzech wiosek, z których powstało miasto.

Dopiero leżące na peryferiach nowe dzielnice, rozwijające się w XIX i XX wieku mają sieć ulic krzyżujących się pod kątem prostym, jasny i wyraźny układ przestrzenny. Najdalej od centrum położone są dzielnice wybudowane w ostatnim dwudziestoleciu, typowe, nowoczesne osiedla mieszkaniowe związane z młodym przemysłem. Lokalizacja przemysłu jest wybrana bardzo szczęśliwie, dymy fabryczne nie zatruwają atmosfery ani starego, ani nowego miasta.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 1
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20