WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Z biegiem Dunaju cz. 15

W dzisiejszym obrazie starego miasta najbogaciej jest reprezentowana architektura barokowa. Ale tu i ówdzie można natrafić na starsze budowle, np. partie dawnych średniowiecznych murów miejskich, czy wielokrotnie przerabiane budynki tureckie. Zadziwiającym zjawiskiem jest jednak połączenie wszystkich zabytków z nowszą, XIX i XX-wieczną zabudową w jednolitą, harmonijną całość. Miasto jest pięknie rozplanowane, liczne są skwery, zieleńce, fontanny, cieniste aleje, pomniki. Nawet nowoczesność - łącznie z szyldami sklepowymi i jarzącymi się wieczorem neonami - wkracza tu w sposób stonowany i dyskretny, nie psując ogólnego efektu.

Mówiąc o przeszłości, nie zapominajmy jednak o tym, czym żyje dzisiaj to miasto, liczące 120 tys. mieszkańców. jest tutaj uniwersytet i wyższa szkoła pedagogiczna oraz kilkanaście średnich szkół. Są także liczne zakłady przemysłowe - fabryka maszyn, browar i gorzelnia, zakłady przemysłu skórzanego, tytoniowego i spożywczego. Stare tradycje, sięgające kilku wieków, ma produkcja fajansu i porcelany o światowej sławie, oraz wyrób rękawiczek. W bliskiej okolicy wydobywa się węgiel kamienny, dymią kominy koksowni.


Przemysłowe dzielnice Peczu tętnią gwarem i zgiełkiem typowym dla miast nowoczesnych. Ale kto z mieszkańców zapragnie wypocząć w ciszy, odetchnąć świeżym powietrzem, kto zechce posłuchać szumu pierwotnych borów - ten ruszy niezawodnie w pobliskie góry.

Góry Mecsek nie osiągają zawrotnych wysokości, ich najwyższy szczyt - Zengo - wznosi się zaledwie 682 m n.p.m. Dwa inne szczyty przekraczają nieznacznie 600 m. Ale z tych wierzchołków roztaczają się przepiękne widoki. Zbocza na dużej powierzchni pokryte są lasami szpilkowymi i mieszanymi. Botanicy stwierdzili zresztą, że 17 różnych roślin typowych dla flory południa występuje na Węgrzech wyłącznie w tych górach. Lata są tu gorące i suche, zimy łagodne, trwające tylko przez kilka tygodni.

Łączna długość szlaków turystycznych wiodących przez te góry wynosi ok. 500 km. Są schroniska i wieże widokowe, ułatwiające podziwianie krajobrazu. Każda osobliwość natury została odpowiednio oznaczona, wszędzie trafić łatwo. Wśród tych osobliwości na uwagę zasługują podziemne potoki i jaskinie, z których najdłuższa, udostępniona dla turystów, ma prawie 500 m długości.

Wędrowiec, schodzący w doliny po północnej stronie gór, może być zaskoczony nie tylko wyczuwalnym ochłodzeniem atmosfery, ale i widokiem, jaki odsłoni się na granicy lasów. Nad strumieniem Baranya, w ciągu niewielu lat, wyrosło tutaj miasto górnicze liczące obecnie 20 tys. mieszkańców. Jest to Komlo, do niedawna wioska tylko, wciśnięta między zbocza doliny.

Czytaj dalej:
Z biegiem Dunaju cz. 1
Z biegiem Dunaju cz. 2
Z biegiem Dunaju cz. 3
Z biegiem Dunaju cz. 4
Z biegiem Dunaju cz. 5
Z biegiem Dunaju cz. 6
Z biegiem Dunaju cz. 7
Z biegiem Dunaju cz. 8
Z biegiem Dunaju cz. 9
Z biegiem Dunaju cz. 10
Z biegiem Dunaju cz. 11
Z biegiem Dunaju cz. 12
Z biegiem Dunaju cz. 13
Z biegiem Dunaju cz. 14
Z biegiem Dunaju cz. 16
Z biegiem Dunaju cz. 17