WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Z biegiem Dunaju cz. 2

Miarowo stuka wysłużona maszyna, koła niezmordowanie mielą wodę. Brzegi przesuwają się przed naszymi oczyma na tyle wolno, by ich zmienny obraz utrwalił się w pamięci. Co pewien czas statek dobija do przystani. Jest tych przystani ponad dwadzieścia, jedne obok miast dużych i znanych, inne - przy wale nadbrzeżnym, wśród zarośli, niedaleko wiosek, ukrytych przed naszym wzrokiem za koroną ziemnego wału.

Kupując bilet na podróż dunajskim parowcem, opłacamy zarazem wstęp do historii. Okolice bowiem, położone nad wielką rzeką Węgier, miasta zbudowane nad jej brzegiem - mają nazwy powtarzające się wielokrotnie we wszystkich rozdziałach księgi dziejów kraju.

Przystanie żeglugi pasażerskiej znajdują się w stolicy po stronie Pesztu, poniżej mostu Szechenyi. Jest to jakby symbol - bowiem zarówno most, jak i żegluga zawdzięczają swe powstanie temu samemu człowiekowi, Istvanowi Szechenyi, niezmordowanemu pionierowi postępu technicznego i uprzemysłowienia w pierwszej połowie XIX w.


Rozkład rejsów żeglugi parowej jest bogaty. Możemy wybrać sobie dogodną porę dnia. Możliwości wyboru kierunku są natomiast ograniczone: albo w górę, albo w dół rzeki. Płynąc w górę, poznamy piękny przełom Dunaju i kilka miejscowości o bogatych tradycjach historycznych. Płynąc zaś w dół, przetniemy kraj aż do południowej granicy, zwiedzając po drodze arcyciekawe regiony etnograficzne, oglądając miasta stare i nowe ośrodki przemysłowe. Wybierzmy najpierw drogę na północ. Około 30 km na północ od miasta rzeka zakreśla gwałtowny, niemal pod kątem prostym skręt ze wschodu na południe. Jest to "wielkie kolano Dunaju" wprowadzające nas między stoki wzgórz. Płynąc w górę nurtu, po lewej stronie widzimy zielone, lesiste zbocza gór Pilis, po prawej zaś - wyniosłe kopy wzgórz Borzsony.

Pod względem krajobrazowym jest to okolica należąca do najpiękniejszych na Węgrzech. Porównywano ją do słynnego przełomu Renu, do widoków górskich jezior Szwajcarii, do malowniczych dolin górnego Rodanu i najpiękniejszych pejzaży austriackich. Wszelkie porównania w tym wypadku są jednak nietrafne. Węgierski przełom Dunaju ma bowiem cechy tak specyficzne, że jest zjawiskiem przyrodniczym jedynym w swoim rodzaju. Nie chodzi przecież tylko o kształty, lecz o zespół barw, o tę wreszcie nieustanną zmienność perspektywy, zależną od pory dnia i pogody, zmienność, która przykuwa naszą uwagę jak gdyby przed oczyma przesuwał się kolorowy film.

W przełomie Dunaju leżą dwie miejscowości, znane z historycznej przeszłości i zabytków. Od wschodu Visegrad, od zachodu — Esztergom. Visegrad, dziś mała osada nad brzegiem Dunaju, był w późnym średniowieczu i w okresie renesansu siedzibą węgierskich królów. Pozostały z tych czasów ruiny zespołu budowli, na który składały się: dolny zamek, górny zamek i Wieża Salomona.

Czytaj dalej:
Z biegiem Dunaju cz. 1
Z biegiem Dunaju cz. 3
Z biegiem Dunaju cz. 4
Z biegiem Dunaju cz. 5
Z biegiem Dunaju cz. 6
Z biegiem Dunaju cz. 7
Z biegiem Dunaju cz. 8
Z biegiem Dunaju cz. 9
Z biegiem Dunaju cz. 10
Z biegiem Dunaju cz. 11
Z biegiem Dunaju cz. 12
Z biegiem Dunaju cz. 13
Z biegiem Dunaju cz. 14
Z biegiem Dunaju cz. 15
Z biegiem Dunaju cz. 16
Z biegiem Dunaju cz. 17