WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Z biegiem Dunaju cz. 3

Najbardziej okazały był zamek dolny. Założył go Karol Robert Andegaweński w początkach XIV w., rozbudowywali kolejni władcy kraju, wreszcie Maciej Korwin nadał mu kształt ostateczny w drugiej połowie XV w. Wedle opisu ówczesnych kronikarzy zamek miał 350 sal i komnat, piękne ogrody założone na tarasach wspinających się na wzgórza, ozdobiony był licznymi rzeźbami, a ze studni wykutej z czerwonego marmuru płynęła w dni świąteczne nie woda, lecz przednie wino.

Turcy zniszczyli zamek całkowicie w roku 1542, gruzy zasypała ziemia, zarosły krzewy i drzewa. Po dawnej wspaniałości nie zostało nawet śladu, dlatego też w XIX w, uważano kronikarskie opisy za wymysł fantazji. Jednak nowsze badania naukowe, zwłaszcza archologiczne wykopaliska potwierdziły relację Miklosa Olaha z dzieła Hungaria wydanego w roku 1536. Dziś podziwiamy rozległe fundamenty zamku, chodzimy po odsłoniętych posadzkach, oglądamy wydobyte pieczołowicie spod gruzów rzeźby gotyckie i renesansowe.

Visegrad był bowiem w dawnych wiekach nie tylko siedzibą króla i dworu, lecz miejscem, gdzie skupiali się ówcześni uczeni, poeci i artyści. Tutaj najżywiej tętnił nurt życia kulturalnego renesansowych Węgier. Obok ruin zamku urządzono muzeum, w którym zgromadzone są przepiękne fragmenty dawnego wystroju architektonicznego, przedmioty codziennego użytku znalezione w ruinach, oraz rekonstrukcje i ryciny odnoszące się do przeszłości zamku.


Zamek dolny miał znaczenie reprezentacyjne, natomiast funkcje obronne przypadły Wieży Salomona i zamkowi górnemu. Wieża ta jest potężną

budowlą, wzniesioną przez króla Belę IV w połowie XIII w. po najeździe tatarskim. Na owe czasy była to forteca nie do zdobycia. Górny zamek zbudowano na przełomie XIV i XV w. na szczycie stromego i wyniosłego wzgórza (328 m) dominującego nad całą okolicą. Roztacza się stąd wspaniały widok na przełom Dunaju i wzgórza Borzsony leżące po drugiej stronie rzeki.

Zamek ten miał charakter siedziby rycerskiej, potężne mury obronne i nieliczne tylko komnaty mieszkalne. Tutaj znajdował się skarbiec, w którym przechowywano koronę królewską, niewielka kaplica i sala narad węgierskiego rycerstwa. Na stromych stokach góry widać tu i ówdzie fragmenty murów, bram i baszt. Górny zamek stanowił tylko centrum potężnego systemu obwarowań, łączącego się nawet z Wieżą Salomona w dolnych partiach zboczy.

Obecnie Visegrad jest nie tylko celem licznych wycieczek, ale i miejscowością letniskową. Hotele, restauracje i pensjonaty wybudowane nad rzeką niedaleko przystani - przypominają najpiękniejsze miejscowości włoskiej Riviery. Z tą różnicą, że tutaj u stóp stromej góry nie szumi morze, lecz bezgłośnie przepływają wody wielkiej rzeki.

Czytaj dalej:
Z biegiem Dunaju cz. 1
Z biegiem Dunaju cz. 2
Z biegiem Dunaju cz. 4
Z biegiem Dunaju cz. 5
Z biegiem Dunaju cz. 6
Z biegiem Dunaju cz. 7
Z biegiem Dunaju cz. 8
Z biegiem Dunaju cz. 9
Z biegiem Dunaju cz. 10
Z biegiem Dunaju cz. 11
Z biegiem Dunaju cz. 12
Z biegiem Dunaju cz. 13
Z biegiem Dunaju cz. 14
Z biegiem Dunaju cz. 15
Z biegiem Dunaju cz. 16
Z biegiem Dunaju cz. 17