WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Z biegiem Dunaju cz. 5

Samo miasteczko, w którym zachowało się sporo mieszczańskich kamieniczek barokowych, rokokowych i biedermeierowskich, żyło do niedawna tylko wspomnieniami dawnej świetności. Senny spokój tej osady przerywał jedynie gwar turystów, przybywających gromadnie w sezonie letnim. Obecnie nastąpi tu ważna zmiana: w planach aktywizacji miast prowincjonalnych lokalizuje się w Esztergom zakłady precyzyjnego przemysłu, produkującego aparaty elektryczne i elektroniczne. Czynne są już wytwórnie obrabiarek i narzędzi.

Między Budapesztem i przełomem Dunaju leżą jeszcze dwa miasta historyczne, które koniecznie trzeba poznać: Vac i Szentendre.

Vac jest miastem łączącym urodę barokowej architektury z tętnem nowoczesnego życia. Miasto powstało przed wiekami dzięki dogodnej przeprawie przez Dunaj. Rzeka, opuściwszy wąskie ramy przełomu, rozlewa się tu szeroko i spokojnie. W czasach rzymskich strzegła przeprawy twierdza, właśnie w tym miejscu przedostawały się legiony na drugi brzeg, by dokonywać nagłych wypadów na ziemie nie należące do imperium.


Pięknie rozkwitało miasto pod panowaniem królów z dynastii Arpadów. Jednak najazd tatarski, a następnie turecki zmiotły je całkowicie z powierzchni ziemi. Dopiero w XVIII w. wybudowano je na nowo, gdyż ożyły wówczas stare szlaki handlowe. Właśnie z XVIII stulecia pochodzą najpiękniejsze zabytki tego miasta: katedra zbudowana przez francuskiego architekta Canavale oraz łuk triumfalny wysokości 20 m wystawiony dla upamiętnienia wizyty królowej Marii Teresy. Przykładami architektury barokowej są także pałac biskupi, kamienny most na strumieniu Gombis, dwa pozostałe kościoły, oraz liczne kamieniczki ściśnięte w wąskich ulicach starego miasta.

Vac łączy z Budapesztem najstarsza w kraju linia żeglugowa i najstarsza linia kolejowa. Stąd właśnie 15 lipca 1846 r. ruszył pierwszy na Węgrzech pociąg kolei żelaznej. Dziś odległość 34 km nie stanowi przeszkody dla tysięcy mieszkańców Vacu, by codziennie dojeżdżać do pracy w Budapeszcie. Ale i na miejscu jest dość zajęcia: oprócz zakładów przemysłu tekstylnego rozbudowano tutaj fabrykę materiałów fotograficznych "Parte", wielką cementownię oraz stocznię, w której konstruuje się nowoczesne, szybkie statki rzeczne.

Naprzeciw miasta Vac leży bardzo długa wyspa, utworzona przez główny nurt rzeki i jej odnogę. Wyspa ma ponad 20 km długości, jest pięknie zalesiona i wykorzystana jako miejsce campingów i obozowisk turystycznych. Szentendre rozłożyło się niezwykle malowniczo na skarpie, opadającej ku brzegom tej właśnie odnogi rzecznej. Jest to miasteczko składające się z kamieniczek rokokowych i barokowych. Wąskie zaułki wyprowadzają nas od przystani na górę, na rynek miejski, i dalej jeszcze, na szczyt wzgórza, na którym stoi kościół, zbudowany w XV w., zniszczony przez Turków i odbudowany w wieku XVIII. Stąd właśnie widok jest najpiękniejszy - czerwone płaszczyzny stromych dachów, załamane pod różnymi kątami, wąskie tunele ulic, kamienne schodki, przepastne małe podwórka, dalej zaś, ponad dachami - szeroka perspektywa krajobrazu nadrzecznego. Miasto istniało już w czasach rzymskich pod nazwą Ulcisia Castra. Przed niewielu laty archeologowie odsłonili ruiny rzymskiego obozu. Najazd Tatarów i panowanie tureckie oszczędziły osadę, która prosperowała nieźle, bogacąc się na handlu towarami spławianymi Dunajem. W końcu XVII w. przybyła tutaj liczna grupa Serbów, uchodzących z ojczyzny przed tureckimi prześladowaniami. Wielu potomków tych Serbów żyje do dziś w Szentendre. Najpiękniejszym zabytkiem miasta jest katedra prawosławna, zbudowana w XVIII w. przez serbską kolonię.

Czytaj dalej:
Z biegiem Dunaju cz. 1
Z biegiem Dunaju cz. 2
Z biegiem Dunaju cz. 3
Z biegiem Dunaju cz. 4
Z biegiem Dunaju cz. 6
Z biegiem Dunaju cz. 7
Z biegiem Dunaju cz. 8
Z biegiem Dunaju cz. 9
Z biegiem Dunaju cz. 10
Z biegiem Dunaju cz. 11
Z biegiem Dunaju cz. 12
Z biegiem Dunaju cz. 13
Z biegiem Dunaju cz. 14
Z biegiem Dunaju cz. 15
Z biegiem Dunaju cz. 16
Z biegiem Dunaju cz. 17