WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Ziemia cz. 3

Węgry leżą w strefie klimatu umiarkowanego. Średnia temperatura stycznia wynosi 1 do 3°C, średnia lipca — około 22°. Średnia roczna waha się od 10 do 11°C. jest to więc klimat łagodny, tym bardziej, że pokrywa śnieżna z wyjątkiem gór północnych jest nietrwała, a ilość opadów stosunkowo niewielka. W zasadzie Węgry powinny mieć klimat znacznie ostrzejszy, gdyż kraj ten jest typowo śródlądowy, oddalony zarówno od Atlantyku (1200 km) jak i Morza śródziemnego (450 km). Kontynentalne położenie równoważy jednak w dziedzinie klimatu znakomita osłona od północy, jaką stanowią Karpaty. Góry te powstrzymują napływ zimnych mas powietrza polarnego, natomiast powietrze śródziemnomorskie przesuwa się z południa na północ z większą łatwością.

Pogoda jest bardzo zmienna, najpogodniejszym miesiącem roku jest sierpień, najbardziej pochmurnym - grudzień. Istnieją zresztą spore różnice klimatyczne między zachodnią i wschodnią częścią kraju. Tak np. w południowo-zachodnim Dunantulu roczna suma opadów wynosi 864 mm, zaś w północno-wschodniej części Wielkiej Niziny (okolice Hortobagy) — 480 mm. W ogólności najwięcej opadów notuje się w górach północy i zachodu, zaś najmniej — na równinie Alfoldu. W pewnych okresach dotkliwa susza powoduje konieczność sztucznego nawadniania pól i pastwisk.


Przed wiekami szatę roślinną obszaru Węgier stanowiła po części pierwotna puszcza, po części step parkowy i stepy. Z czasem puszcze zostały doszczętnie wycięte i lasy zajmują dziś zaledwie 16,3% powierzchni kraju. Są to lasy mieszane, niemal wyłącznie liściaste. W górach na wysokości 600-700 m zwarte lasy bukowe, poniżej - iglaste, świerkowe i jodłowe.

Istniejące w okolicach Hortobagy i Bugac (na Wielkiej Nizinie) resztki stepu, tak zwanej puszty, są formacją wtórną - już w czasach historycznych step wkroczył tutaj na dawne tereny rolnicze. Tak więc współczesną szatę roślinną stanowią przede wszystkim uprawy rolnicze. Na szczególnie urodzajnych glebach wulkanicznych udaje się znakomicie winna latorośl. Dużo jest upraw warzywnych i sadów. Gleby w ogólności są dobre - spotyka się żyzne czarnoziemy i lessy, zwłaszcza w południowej części Wielkiej Niziny.

Czytaj dalej:
Ziemia cz. 1
Ziemia cz. 2
Ziemia cz. 4