WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Ziemia cz. 4

Wytrzebienie dawnych puszcz zadecydowało o losie pierwotnej fauny. Dziś spotyka się pospolicie tylko jelenie, sarny, dziki i zające. W górach Matra i Pilis żyją chronione gatunki - muflony i daniele, sprowadzone na Węgry przed 60 laty z obszaru śródziemnomorskiego. Dużo jest ptactwa, zwłaszcza błotnego. W dużej ilości występują bażanty, kuropatwy, dzikie gęsi i kaczki oraz - rzadsze - dropie. Wody rzek i jezior obfitują w ryby. Najpospolitsze są karpie, których waga dochodzi nawet do 30 kg. Spotyka się sumy i szczupaki, zaś w strumieniach i rzekach górskich żyje kilka gatunków pstrągów.

Dzięki różnorodnej i skomplikowanej budowie geologicznej kraj posiada cenne bogactwa mineralne. Występują one przede wszystkim w Średniogórzu Zadunajskim, zresztą i w innych okolicach górzystych. Do najważniejszych należą węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy żelaza, boksyty i kruszce miedzi.

Zasoby węgla oszacowano na 2-3 miliardy ton, zaspokoją więc potrzeby kraju na okres ok. 100 lat. Najlepszy węgiel kamienny wydobywa się w górach Mecsek (miasta Pecz, Komlo i Nagymanyok). Pod względem wydobycia węgla brunatnego Węgry zajmują piąte miejsce na Średniogórzu Północnym). Poważne zasoby torfu znajdują się między rzekami Cisą i Bodrogiem, na wybrzeżu jez. Balaton i pod Kalocsą. Największe pokłady lignitu stwierdzono blisko Varpalota i w górach Matra.


Obszary wydobycia ropy naftowej znajdują się w pobliżu miasta Zalaegerszeg na południowym zachodzie. Produkcja ropy nie zaspokaja jednak potrzeb kraju, w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem zarysowuje się konieczność zwiększenia importu w nadchodzących latach. Gaz ziemny eksploatuje się przede wszystkim w rejonach wydobycia ropy, lecz prócz tego i na innych terenach, m. in. w okolicy Debreczyna.

Zasadniczym obszarem występowania złóż kruszcowych jest pas ciągnący się od Keszthely w zach. Dunantulu do Satoraljaujhely w Północnym Średniogórzu. Są tutaj rudy żelaza, boksyty, rudy manganu i miedzi. Największe zasoby rud żelaza leżą pod Rudabanyacska, jednak nie wystarczają one na potrzeby krajowego hutnictwa. Bardzo bogate są natomiast złoża boksytów w górach Vertes, w Lesie Bakońskim i w górach Villany. Pod względem wydobycia boksytu Węgry zajmują drugie miejsce w Europie.

Rozmieszczenie głównych zasobów mineralnych jest bardzo dogodne, transport urobku do centrów przemysłowych nie nastręcza większych trudności. Zresztą w ogólności ukształtowanie powierzchni i położenie kraju sprzyja rozwojowi sieci komunikacyjnej. Pod tym względem obszar Węgier jest bardzo nęcący od dwu tysięcy lat. Tędy bowiem przebiegały ważne szlaki komunikacyjne już w starożytności, zaś w średniowieczu Nizina Panońska była terenem, przez który wędrowały bez trudności liczne ludy. Dlatego musimy pilną uwagę zwracać na warunki geograficzne Węgier, gdy mowa będzie o historii tego kraju.

Czytaj dalej:
Ziemia cz. 1
Ziemia cz. 2
Ziemia cz. 3