Gospodarka, Węgry
Grupa Wyszehradzka, czyli polska grupa gospodarcza

Polska stała się jednym z trzech państw, które w 1992 roku negocjowały powstanie CEFTA, czyli